Australiens senat röstar mot assisterat självmord

17 augusti 2018

I Australiens senat avslogs i början av veckan med knapp marginal en proposition, som skulle ha banat väg för att kunna legalisera assisterat självmord i hela landet.

Efter två dagars intensiv debatt röstade Australiens senat denna vecka mot propositionen med 36 mot 34 röster.

– Jag kan inte med gott samvete ge stöd till denna proposition, som kommer att ge territorierna möjlighet att stifta lagar om dödshjälp, utan att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder införs, sade senator Steve Martin efteråt.

Propositionen gick ut på att ogiltigförklara en federal lag som 1997 förbjöd territoriet Northern Territory samt territoriet runt huvudstaden Canberra att stifta lagar om dödshjälp, kort efter att man i Northern Territory hade legaliserat läkarassisterat självmord.

– Att bana väg för dödshjälp och assisterat självmord skulle göra Australiens urinvånare ännu mer sårbara när vårt fokus borde ligga på att gemensamt arbeta för att skapa lagar som hjälper till att förlänga livet och återställa rätten till ett hälsosamt liv, sade senator Pat Dodson, som själv är urinvånare.

"Påverkar vår gemensamma mänsklighet"

I sitt tal i senaten poängterade Pat Dodson att "vi alla är en del av en gemensam mänsklighet. Om vi ger en person rätten att fatta beslutet – det vill säga att hjälpa till med att begå självmord – påverkas vi som helhet. Om vi ger en familj rätt så påverkas vi som helhet. Om vi ger en stat eller ett territorium rätt, påverkas vi som land. Om vi ger en nation rätten att bestämma över livet, påverkas vår gemensamma mänsklighet".

Premiärminister Malcolm Turnbull har utsatts för påtryckningar från konservativt håll om att propositionen inte skall tas upp i underhuset. Senator David Leyonhjelm, som stod bakom propositionen, är besviken över resultatet och lovar att fortsätta slåss för "alla australiensares rätt att bestämma över hur och när de skall få avsluta sina liv". Han sade vidare att det är "ytterst frustrerande" att höra senatskollegor argumentera mot hans proposition "i den felaktiga övertygelsen om att den kommer kunna påverka den förstklassiga palliativa vården för de terminalt sjuka": Läs mer >> 

– Alla invånare i Australien, oavsett var de bor, har rätt att själva bestämma när det gäller vården vid livets slut. Det är konstigt att människor som bor i delstaten Victoria nu har viss kontroll över hur de vill avsluta sina liv när de står inför odrägligt lidande, medan övriga invånare förnekas till och med möjligheten att rösta om en sådan viktig fråga, säger senator David Leyonhjelm. Läs mer >> 

Källor: The Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) och MercatorNet (www.mercatornet.com)