Även brittiska barnmorskor överger yrket i brist på samvetsfrihet

12 februari 2018

I en dom i högsta domstolen för Storbritannien 2014 förlorade två chefsbarnmorskor möjligheten att slippa övervaka aborter, vilket ledde till att en av dem övergav sitt yrke. Frågan om samvetsfrihet kommer att bli ännu viktigare med tanke på vården i livets slutskede, menar hon.

Respekt har tidigare rapporterat om beslutet från Storbritanniens högsta domstol om huruvida rätt till samvetsfrihet även omfattar rätten att inte behöva övervaka personal som hjälper vid abort och ger vård av kvinnor som genomgått abort. Läs mer >> 

Barnmorskorna Mary Doogan och Connie Wood hade på grund av sina samvetsbetänkligheter ingen aktiv roll i abortverksamheten på sin klinik, men fallet i domstolen gällde huruvida de även skulle kunna frånsäga sig rollen som arbetsledare för abortverksamheten. Domstolen kom fram till att samvetsfrihet endast gäller rätten att avstå från själva utförandet, men inte rätten att slippa leda andras arbete.

Personalåtstramningar ledde till urholkad samvetsfrihet

Mary Doogan, som i 30 år arbetade med att förlösa barn, utgick alltid ifrån att samvetsfrihet, som finns i den brittiska abortlagen från 1967, även gällde henne när hon övervakade vårdpersonal vid aborter. I takt med att arbetsbördan ökade efter ett antal personalåtstramningar krävdes dock att hon allt oftare var med och ansvarade för den praktiska abortverksamheten.

– Det blev allt svårare. Med färre anställda ökade trycket. Man visste aldrig vad man kallades till. Plötsligt skulle jag hjälpa en gynekolog i ett operationsrum. De tre sista ingreppen på operationslistan var aborter. Jag lämnade rummet – de behövde mig endast till övervakning – men det var en omöjlig situation för mig. Jag fick alltmer ångest, berättar Mary Doogan för tidningen The Daily Mail.

Mary Doogan kände sig tvungen att lämna yrket i förtid och gå i pension:

– Jag tycker inte att någon barnmorska bör sättas i den positionen. Det går mot varför jag blev barnmorska. Min roll var att hjälpa liv till världen. Mina patienter var kvinnan och barnet. Jag har alltid haft en yrkesmässig plikt mot båda, betonar hon.

– Men det jag aldrig riktigt kunde vara med på var hur man var tvungen att vara försiktig med vilka ord man använde. Man sade aldrig ”barn” till en kvinna som hade valt abort, utan använde i stället ordet ”graviditet”. Men med nästa patient, om hon skulle in på en mödravårdskontroll, kunde allt handla om ”barnet”. Det gjorde några av oss barnmorskor tokiga, även dem som inte hade några invändningar mot aborter.

Samvetsfrihet viktig även i vården i livets slutskede

Nu går Mary Doogan ut med det hon varit med om, eftersom samvetsfrihet har börjat ifrågasättas allt oftare:

– Det handlar inte bara om barnmorskor. Frågan om samvetsfrihet inom den offentliga vården kommer att bli ännu viktigare med tanke på vården i livets slutskede. Vi måste ta itu med det nu, säger Mary Doogan.

Källa: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)