Avlivning av djur och dödshjälp – samma konsekvenser för personalen?

15 augusti 2018

Dödshjälp och/eller assisterat självmord är i dag lagligt i sju delstater i USA samt i Kanada, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Luxemburg, och ett av argumenten som framförts mot legalisering är hur det påverkar vårdanställda. En skribent menar att det kan vara värt att undersöka veterinärers erfarenheter av att avliva djur för att se vad läkare i framtiden kan komma att känna inför sitt yrkesutövande, om legalisering sprids till fler länder.

En veterinär väljer ofta yrke för att kunna hjälpa djur, men en stor del av deras verksamhet går ut på att avliva djur av olika skäl, ibland även helt friska djur. Professorn i filosofi Bernard E. Rollin från Colorado State University, som specialiserat sig på veterinäretik har tidigare uppmärksammat detta i en artikel för The Conversation, en amerikansk webbtidning: "Konsekvenserna är uppenbara. En ny studie visar att en av sex veterinärer har funderat på självmord. En annan studie fann ökad risk för självmord inom det veterinärmedicinska området. Att ibland behöva avliva friska djur pga. ägarens bekvämlighet är tveklöst en av förklaringarna."

Valde inte yrke för att döda

Att veterinärerna inte tycker om att avliva katter och hundar beror enligt professor Rollin på "moralisk stress", som "växer ur konflikten mellan orsaken till att man valde yrket och det som faktiskt krävs". Och den känslomässiga kopplingen mellan läkarens och veterinärens arbete är starkare än man kanske tror. Bernard Rollin påpekar att de flesta djurägare anser att deras djur är "en del av familjen", och djurägare reagerar ofta på sitt djurs död med intensiv sorg, ofta fullt jämförbar med förlusten av en älskad anhörig. Den moraliska stress, som veterinärerna upplever, är därför relevant och kan i regel inte lösas med metoder som avslappning eller samtal med vänner och familj. Om stressen inte hanteras ordentligt kan den få allvarliga konsekvenser för hälsan.

Självmord bland veterinärer har tagits upp i flera studier. "Veterinärer har fyra gånger högre sannolikhet att dö i självmord än övriga samhället och två gånger högre än annan vårdpersonal", enligt en studie från 2012 i facktidskriften The American Association of Suicidology (doi.org/10.1111/sltb.12000). Undersökningar i Australien visar att "veterinärer, som utför ett större antal avlivande varje vecka upplever högre nivåer av stress än dem som utför färre" – och jobbstress är en viktig faktor för självmord.

Utbrändhet och självmord bland läkare kan komma att öka

De amerikanska forskarna bakom studien från 2012 kom fram till att veterinärer som har haft mer erfarenhet av avlivning var mindre oroliga inför sin egen död pga. avtrubbning efter upprepad exponering. Att avliva är något som är relativt unikt för veterinärer, vilket kan förklara varför fler veterinärer dör genom självmord än andra yrkesgrupper.

Ibland citeras läkare i Belgien eller Nederländerna med att den död de medverkat till varit vacker eller fredlig. Frågan uppstår, om den inställningen kan vara en maskering av deras egen känslokyla inför mänsklig död. Oavsett hur mycket kärlek människor känner för sina husdjur är likheten mellan veterinärers avlivning och läkares dödshjälp långt ifrån exakt. Men det finns lärdomar att dra. Om dödshjälp tillåts lär vi kunna få samma andel fall av utbrändhet och självmord bland läkare och vårdpersonal som bland veterinärer, förutspår skribenten för nyhetstjänsten MercatorNet.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)