Belgien planerar försäljning av mänsklig vävnad

26 april 2018

Belgiens hälsominister vill tillåta försäljning av mänsklig vävnad genom att ändra lagen om organtransplantation. Kritiker är oroliga för att det skall bidra till en global vävnadshandel, utan att patienten är informerad, vilket kan ge stora vinster för företag.

För närvarande lagras mänskliga vävnader (ben, hornhinna, blodkärl, etc.) från avlidna donatorer i biobanker som endast är tillgängliga för läkare och forskare. Den belgiska hälsoministern, Maggie de Block, vill ge industrin och kommersiella företag rätt att få tillgång till dessa biobanker. Professor Eric Mortier från universitetssjukhuset iGent, ett av de största och mest specialiserade sjukhusen i Flandern, hävdar att "tillgång till vävnad kan utgöra ett mervärde eftersom företag har resurser för att bistå med vetenskaplig forskning". Hälsoministern har redan lagt fram ett förslag till ändring av lagen.

Inte planerat att informera patienter

Den belgiska sammanslutningen av universitetssjukhus, Conférence des Hôpitaux Académiques de Belgique (CHAB), som deltagit i alla utskottsdebatterna om lagförslaget, är orolig för missbruk. Eftersom donatorns samtycke förutsätts, kommer företag också att dra nytta av detta "underförstådda samtycke". Marc Decramer, CHAB:s ordförande, anser att "patientens samtyckerätt inte är tillräckligt reglerat i Belgien". Medborgare bör informeras på ett öppet sätt, så att de kan fatta välgrundade beslut, men hälsoministern har "inte bekräftat att det kommer att göras en informationskampanj om ämnet", påpekar Marc Decramer.

Import- och exportfrågan är också avgörande. Om Europa "inte kan göra vinst på försäljningen av mänsklig vävnad inom eget område", finns det inget som hindrar företag från att handla med USA, där priserna är "orimliga" eller med Kina och Indien för att minska inköpskostnaderna. Ministern påpekar att den importerade vävnaden "skall överensstämma med belgiska kvalitetsstandard", men att risker med kontrollproblem inte kan uteslutas.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)