Bör andra än läkare få ge dödshjälp?

17 januari 2018

I Kanada har det yttrats krav på att andra yrkesgrupper än läkare bör kunna ge dödshjälp eftersom ett stort antal läkare hänvisar till samvetsbetänkligheter. Läkarföreningar är dock ännu inte beredda att öppna för det.

I ett öppet brev i den kanadensiska tidningen Le Devoir kräver patienten Michel Favreault att fler än läkare borde få tillstånd att ge dödshjälp. Han lider av en "degenerativ och obotlig sjukdom som gör honom fånge i sin egen kropp", men som inte berättigar honom till läkarassisterat självmord.

Samvetsfrihet för läkare

Enligt en aktuell undersökning vill 77 procent av läkarna i staden Laval i provinsen Québec inte ge dödshjälp p.g.a. samvetsbetänkligheter, varför Michel Favreault nu kräver att även andra borde få ge dödshjälp. Läs mer >> Provinsen Quebecs läkarförening, Collège des médecins du Québec är dock inte beredda att öppna för andra yrkesgrupper, utan menar att man måste ge läkare tid att anpassa sig till den nya verkligheten:

– Först måste vi nå fler läkare. Sjuksköterskor, socialarbetare och apotekare ingår redan i gruppen som enligt lagen får medverka vid dödshjälp. Men att utvärdera en patient är ett komplicerat medicinskt förfarande, och till och med läkarna känner att de saknar träning i detta avseende, säger föreningens ordförande Charles Bernard.

Läkare utbildas att ge dödshjälp

CMQ kommer att hålla ett symposium i mars för att utbilda fler läkare i dödshjälp. Charles Bernard menar att en del läkare har förutfattade meningar redan innan de har behövt möta dödshjälpsituationer:

– Hur beslutar man om något som man aldrig har gjort? Det finns fortfarande mycket att lära sig, säger Charles Bernard.

Föreningen för allmänläkare i Quebec (FMOQ) påpekar att undersökningar, som genomfördes under debatter inför legaliseringen av läkarassisterat självmord, visade att en del läkare inte har invändningar mot att ge dödshjälp. 

– Dessa resultat är inte förvånande, läkarassisterat självmord är fortfarande nytt. På två år har vi redan kommit långt. Innan vi öppnar för andra yrkesverksamma kan vi ge oss själva lite mer tid, säger Louis Godin, ordförande för FMOQ.

Sjuksköterskor vill inte ge dödshjälp

Kanadas lagstiftning om dödshjälp tillåter även sjuksköterskor att ge dödshjälp, särskilt till patienter i avlägsna områden, och det görs redan i provinsen Alberta. Läs mer >> Sammanslutningen av sjuksköterskor i Quebec, College of Nurses of Quebec (OIIQ), har dock tidigare framfört i ett parlamentariskt utskott att dödshjälp borde förbehållas läkare. Läs mer >>

Källa: Le Devoir (www.ledevoir.com)