Brittiskt bistånd bör inte gå till illegala aborter, kräver kristna läkare

04 december 2018

Den kristna läkarföreningen Christian Medical Fellowship uppmanar den brittiska regeringen att säkerställa att biståndsmedel inte används för illegala aborter. Myndigheter i Kenya förbjöd nyligen abortorganisationen Marie Stopes Kenya att utföra aborter i landet och i Niger stängdes förra veckan två av organisationens kliniker pga. illegala aborter.

Kenyas tillsynsmyndighet för läkare och tandläkare förbjöd nyligen abortorganisationen Marie Stopes Kenya, en del av Marie Stopes International (MSI), att utföra aborter i Kenya efter att det fastställts att organisationen brutit mot reglerna för abortreklam. Samtidigt sade hälsoministern i Niger att MSI hade brutit mot en lag från 2006 som förbjuder abort om inte kvinnans liv är i fara. Även i Zambia konstaterades 2012 att MSI hade utfört över 500 illegala aborter.

Bristande insyn i resursfördelning

Enligt Philippa Taylor från Christian Medical Fellowship (CMF) gavs under åren 2012–2017 163 miljoner brittiska pund (ca 1,9 miljarder kr) till MSI i utvecklingsbistånd, däribland minst ett kontrakt för Kenya värt 8,2 miljoner pund (ca 95 miljoner kr). Även MSI:s arbete i Niger finansieras med 200 miljoner pund (ca 2,5 miljarder kr) från brittiskt utvecklingsbistånd som en del av det pågående programmet Women's Integrated Sexual Health (WISH). Läs mer >> 

– På grund av bristande insyn är det inte klart hur de miljoner i utvecklingsbistånd, som MSI och deras dotterbolag får, har spenderats i Kenya, Niger och andra länder. Frågan är om skattebetalarnas pengar har använts för att främja och utföra olagliga aborter istället för att försöka rädda mammors liv, säger Philippa Taylor.

Skall rädda liv

En oberoende kommitté för att utvärdera bistånd från Storbritannien (Independent Commission for Aid Impact) publicerade i oktober en rapport som kritiserar hur brittiskt utvecklingsbistånd har misslyckats med att förbättra mödrahälsovård utan istället " fokuserat intensivt på familjeplanering" till nackdel för andra orsaker till sjukdomar och mödradödlighet. Rapporten fastslår att även om osäkra aborter är orsak till åtta procent av mödradödligheten får detta område en oproportionerlig stor tilldelning av biståndsresurserna. Andra faktorer som bidrar till mödradödlighet som blödningar (27 procent), blodtrycksstörningar (14 procent), blodförgiftning (11 procent) samt akutvård av nyförlösta mammor och spädbarn försummades ofta i jämförelse.

– Syftet med biståndspengarna är att rädda liv, men det läggs inte tillräckligt på de största dödsfällorna som blodförgiftning och blödning efter förlossningen. Undersökningar i Kenya visar att 87 procent av befolkningen inte står bakom abort. Brittiskt bistånd finansierar en organisation som flera gånger har anklagats att utföra aborter i afrikanska länder på tvärs med nationell lagstiftning och mot folkets önskemål. Med tanke på de legitima problem som myndigheter i Kenya och Niger uppger är det dags att den brittiska regeringen undersöker MSI för att säkerställa att skattebetalarnas pengar spenderas i enlighet med lagen i andra länder och för att se till att begränsade resurser riktas dit de gör mest nytta, säger Philippa Taylor. Läs mer >> 

 

Källa: Christian Medical Fellowship (www.cmf.org.uk)