Brittiskt miljardbidrag till familjeplanering i utvecklingsländer

06 september 2018

Under sitt besök i Kenya nyligen kungjorde den brittiska premiärministern Theresa May ett nytt preventivmedelsprogram som skall bidra med 200 miljoner pund (2,5 miljarder kr) till familjeplanering i Afrika och Asien.

Programmet Women's Integrated Sexual Health (WISH) har kommit till för att distribuera preventivmedel till tre miljoner kvinnor i 18 länder i Afrika och Asien. Programmet, som kommer att inriktas på kvinnor och flickor på landsbygden och i fattiga områden, som traditionellt har varit svårast att nå, kommer att tillhandahålla mobila kliniker och preventivmedel som p-piller, kondomer och p-stavar.

Abortorganisationen Marie Stopes International (MSI), en av de organisationer som kommer att få bidragspengar, uppskattar att initiativet kommer att förhindra 2,6 miljoner oönskade graviditeter, 1,7 miljoner osäkra aborter och 16 420 fall av mödradödlighet.

"Ideologisk kolonisering"

– Att öka tillgången till familjeplaneringstjänster är en av de smartaste investeringarna länder kan göra för sin framtid. Att ge kvinnor och flickor möjligheten att välja familjens storlek skapar en friskare och mer välmående befolkning, gör det möjligt för kvinnor att bidra mer fullständigt till sina samhällen och stöder stabilitet och säkerhet, säger Simon Cooke, verkställande direktör för Marie Stopes International.

Kritik mot programmet har bl.a. kommit från Obianuju Ekeocha, ordförande för tankesmedjan Culture of Life Africa, som upprepade gånger har slagit ner på i-länder som finansierar abort och preventivmedel som ett sätt att  lindra fattigdom. Hon kallar det en form av "ideologisk kolonisering", och har länge arbetat för att uppmärksamma vad som händer med bidragen till organisationer som Marie Stopes International. I dokumentären Killing Africa, som kan ses via länken till höger, avslöjar hon bl.a. hur organisationen erbjuder illegala aborter. Läs mer >> 

Storbritannien är den näst största bidragsgivaren för familjeplaneringsprogram i världen. Samtidigt är det enligt opinionsundersökningar 65 procent av befolkningen som är emot att skattepengar används för att finansiera aborter i utlandet.

Källor: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk), The Christian Institute (www.christian.org.uk) och SPUC (www.spuc.org.uk)