Diabetes tillräcklig anledning till läkarassisterat självmord i Oregon

30 januari 2018

Enligt en rapport författad i Sverige – som blivit omtalad i utländsk media men inte här hemma – räcker det med att ha diabetes för att få tillgång till läkarassisterat självmord i delstaten Oregon.

Förespråkare av dödshjälp och läkarassisterat självmord här i Sverige har på senare år i allt högre grad lyft fram den så kallade Oregonmodellen som en föredömlig lagstiftning, efter att det blivit allt mer uppenbart hur verksamheten i Belgien, Nederländerna och Schweiz fallerat. En ny rapport, skriven av Fabian Ståhle och baserad på intervjuer med Oregon Health Authority – delstatens motsvarighet till Socialstyrelsen – avslöjar dock att inte heller systemet i Oregon upprätthåller de strikta ramar som förespråkare så gärna framhåller.

Sexmånadersgräns

Fabian Ståhle, som är aktiv i debatten om dödshjälp, ville med sin rapport ta reda på huruvida de stränga bestämmelser som omgärdar tillgången till läkarassisterat självmord i Oregon efterlevs i verkligheten. Särskilt noga ville han belysa hur läkare ser på den sex-månaders-överlevnadsgräns, som är ett av kraven för att få läkarassisterat självmord, dvs. att den förväntade livslängden inte får bedömas vara längre än sex månader.

Delstatens lag som reglerar läkarassisterat självmord, Death with Dignity Act, begränsar dem som skall kunna få tillgång till läkarassisterat självmord till patienter med en dödlig sjukdom som bedöms ha sex månader eller mindre kvar att leva. Inget finns dock i lagen som förhindrar dem som lider av en behandlingsbar sjukdom – som t.ex. diabetes – från att vägra behandling och därmed göra sitt sjukdomstillstånd terminalt, för att sedan kunna be om de läkemedel som behövs för att ta livet av sig.

William Toffler, nationell direktor för föreningen Läkare för medlidande vård (Physicians for Compassionate Care) påpekar, att detta betyder att det inte finns något hinder i vägen för en diabetiker att sluta ta sitt insulin, hitta rätt läkare, och sedan be om läkarassisterat självmord pga. de komplikationer som uppstår. Han varnar också för att det är mycket svårt att kontrollera att lagen inte missbrukas, eftersom läkarintygen från dem som får läkarassisterat självmord endast arkiveras i ett år och sedan förstörs.

Bekräftas av ansvarig myndighet

I rapporten har Fabian Ståhle intervjuat en representant från Oregon Health Authority, Craig New, som intygar att det inte finns något i lagen som tvingar patienten till att pröva alla behandlingsmöjligheter, och till tidningen The Washington Times bekräftar kommunikationschefen för myndigheten att detta stämmer:

– Lagen säger inget om huruvida patienten måste uttömma alla behandlingsmöjligheter innan prognosen om sex månader görs av läkare. Det är patienten och hennes läkare som beslutar hur sjukdomen skall behandlas och vilka möjligheter som finns, säger Jonathan Modie på Oregon Health Authority.

Craig New berättar också för Fabian Ståhle att patienter som inte har råd med behandling kan kvalificeras för läkarassisterat självmord, något som försäkringsbolag i vissa delstater som tillåter läkarassisterat självmord redan börjat ta till sig.

Källa: The Washington Times (www.washingtontimes.com)