Dödshjälp förstör vården, varnar belgisk professor

13 februari 2018

Belgiska sjuksköterskor och socialarbetare som specialiserat sig på palliativ vård överger sitt yrke eftersom klinikerna har omvandlats till "dödshjälpsinstitutioner", varnar belgisk professor i bok om erfarenheter med dödshjälp i Belgien.

Professor Benoit Beuselinck, onkolog vid universitetet i Leuven, belyser i ett inlägg i boken Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium (ISBN: 9781107198869), som publicerades hösten 2017, att många anställda inom äldrevård i Belgien väljer att lämna äldrevården, eftersom de inte vill att deras arbete skall reduceras till att förbereda patienter och anhöriga för dödshjälp. Sjuksköterskor ser dödshjälpsförfrågningar som "en omöjlig börda" som står i motsats till deras ursprungliga önskan att ge verklig palliativ vård till patienter i livets slutskede.

Sjukhusläkare skjuter ansvaret vidare

Benoit Beuselinck skriver att sjukhusläkare överlämnar förfrågningar om dödshjälp till den palliativa vården "i tron att de läkarna är vana vid att hantera frågor om livets slut". På så sätt blir palliativläkare tvungna att ge dödshjälp till patienter som remitterats till dem enbart för dödshjälp. Dessutom har några palliativa avdelningar beslutat att inte längre ta emot patienter som redan har gjort en begäran om dödshjälp för att förhindra att palliativa avdelningar blir sjukhusets "dödshjälpscentrum".

Benoit Beuselinck visar i sin bok hur dödshjälpslagen har skadat den belgiska vården "genom att utplåna den palliativa vården och utsätta patienten för dödsrisk". Dödshjälp är ett "verkligt hot mot utövningen av vård", skriver han, och beklagar det faktum att vårdpersonalens och klinikernas rätt till samvetsfrihet är otillräcklig. Han pekar vidare på hur regeringen stramar åt finansiering för palliativ vård i takt med allt vanligare dödshjälp i Belgien.

Antalet läkare som ger dödshjälp ökar

Även om tillgång till dödshjälp enligt lagen är begränsad till vuxna och minderåriga med omdömesförmåga och obotligt lidande, ökade antalet läkare som ger dödshjälp från 954 år 2010 till 2 021 år 2015. Lagen tolkas så liberalt att dödshjälp håller på att bli tillgängligt på begäran, och läkare ger nu dödliga injektioner till patienter med demens och psykiska sjukdomar.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)