Dödshjälp i Spanien efter nederländsk modell?

25 oktober 2018

I Nederländerna har man för första gången noterat en tillbakagång i antalet människor som får dödshjälp. Frågan är om det kan bero på att läkare blivit mera tillbakahållande efter ett par uppmärksammade fall som tagits upp av åklagare, eller om andra faktorer ligger bakom. Nederländernas lag har hur som helst utmålats som en förebild i Spanien, där man nu överväger att införa liknande lagstiftning.

Frågan om dödshjälp har åter kommit upp till ytan i Nederländerna efter att ny statistik presenterats. För första gången var det under årets första nio månader nio procent färre fall än under samma period 2017, enligt den nederländska tidningen Trouw, vilket är den första betydande tillbakagången sedan legaliseringen 2002. Diskussionen i Nederländerna kommer sannolikt att påverka även Spanien, där man överväger att förändra lagstiftningen för dödshjälp och assisterat självmord.

Läkare blir försiktigare

Jacob Kohnstamm, ordförande för den kommitté som övervakar dödshjälp, blev enligt Trouw förvånad över tillbakagången, men menar att det är för tidigt att tala om ett trendbrott. Han kan tänka sig att tillbakagången hänger ihop med en influensaepidemi, dvs. att många av de patienter som skulle ha bett om dödshjälp i stället dog i influensa.

En annan förklaring som presenterats är fem pågående straffrättsliga utredningar om dödshjälp, som kan leda till åtal för ansvarig läkare, vilket skulle vara första gången sedan 2002. Granskningskommittéerna är under press från åklagare vilket kan bidra till att läkare kommer att bli försiktigare, skriver tidningen Trouw. Läs mer >> 

Spanien överväger dödshjälp

Samtidigt är frågan omdiskuterad i Spanien, efter att man i juni presenterade ett nytt lagförslag om dödshjälp. Enligt förslaget skall dödshjälp tillåtas både inom den offentliga och privata vårdsektorn. Den spanska regeringen är övertygad om att en majoritet står bakom lagförslaget, men de partierna som förespråkar förslaget skiljer sig åt i synen på hur övervakningen skall se ut. Där kan Nederländernas förebild spela en roll.

Idag är assisterat självmord förbjudet i Spanien, men opinionsundersökningar visar att opinionen håller på att skifta, enligt den spanska tidningen El Pais. Den konservativa oppositionen är starkt emot förslaget och framhåller istället en utökning av palliativ vård.

Lagförslaget kommer att debatteras den 25 oktober.

Källor: New Europe (www.neweurope.eu) och Trouw (www.trouw.nl)