Drastisk minskning av antalet barn per kvinna globalt

27 november 2018

En artikel i The Lancet visar hur drastiskt fertilitetstalen sjunkit globalt. Antalet barn som föds är nu så få att nästan hälften av alla länders egen befolkning minskar markant. Enligt forskarna är resultaten en "stor överraskning".

Studien, som nyligen publicerades i facktidskriften The Lancet (doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32278-5), har följt den globala trenden från 1950 till 2017. Medan kvinnor i genomsnitt födde 4,7 barn under sin livstid 1950, var siffran förra året endast 2,4 barn per kvinna. Antalet barn varierar stort mellan olika länder: i Niger föder kvinnor drygt sju barn och i Cypern endast ett. Nivån i de flesta västeuropeiska länderna ligger på runt 1,7 barn.

Det totala fertilitetstalet är det genomsnittliga antalet barn som en kvinna föder under sin livstid. När det sjunker under 2,1, kommer befolkningen så småningom att minska. I början av studien fanns inget land i farozonen för detta.

Förändringar kan ta en generation

– Vi har nu kommit fram till punkten då hälften av länderna har fertilitetsnivåer under ersättningsnivån, så om ingenting händer kommer befolkningen i dessa länder att minska markant. Det är en anmärkningsvärd övergång. Det kom som en överraskning även för mig att det rör hälften av länderna i världen och det kommer att bli en stor överraskning för många, säger studieförfattaren professor Christopher Murray, som leder Institute of Health Metrics and Evaluation vid University of Washington, till nyhetskanalen BBC.

Ekonomiskt utvecklade länder, däribland de flesta länderna i Europa och USA samt Sydkorea och Australien, har lägre fertilitetsnivåer. Det betyder inte att antalet människor som bor i dessa länder minskar omgående, eftersom befolkningens storlek är beroende inte bara på fertilitetsnivån utan även på antalet dödsfall och migration. Det kan därför ta en generation innan förändrade fertilitetstal påverkar befolkningsmängden. Läs mer >>

Uppmuntra kvinnor att få fler barn

Att fertilitetstalen går tillbaka beror på minskad barnadödlighet, bättre tillgång till preventivmedel och att fler kvinnor får utbildning och arbete. Studien i The Lancet framhåller att berörda länder kommer att behöva överväga ökad invandring eller införa en politik för att uppmuntra kvinnor att få fler barn, vilket ofta misslyckas. Läs mer >> 

– Med nuvarande trender kommer det att finnas mycket få barn och många människor över 65 år och det är mycket svårt att upprätthålla det globala samhället. Tänk på alla de djupa sociala och ekonomiska konsekvenser för ett samhälle som har fler morföräldrar än barnbarn. Jag tror att man är väldigt medveten om detta i Japan, de står inför en befolkningsminskning, men jag tror inte att det drabbar många länder i väst, eftersom låg fertilitet har kompenserats med migration. På global nivå finns det ingen migrationslösning, säger Christopher Murray.

Källor: The Lancet (www.thelancet.com) och BBC (www.bbc.com)