Dubbelmord att döda en gravid kvinna i Indiana

27 mars 2018

I den amerikanska delstaten Indiana undertecknade guvernören Eric Holcomb i söndags en ny lag, som behandlar ett ofött barn som brottsoffer när det avlider om mamman dödas. I en annan lag stärker guvernören även kontrollen av abortkliniker.

Den nya lagen berör ofödda barn "i alla utvecklingsstadier" och kräver inte att gärningsmannen är medveten om att kvinnan är gravid eller att barnets död varit planerad. Den ger åklagare möjlighet att åtala för dubbelmord, dubbeldråp eller dubbelt vållande till annans död, om ett ofött barn avlider samtidigt som ett av dessa brott begås mot den gravida kvinnan. Lagen förtydligar att den inte gäller vid laglig abort eller om kvinnor själva orsakar abort.

Den andra lagen, som skrevs under samtidigt, innebär att alla läkare i Indiana varje år måste rapportera varje behandling av de 26 olika tillstånd som man vet kan vara potentiella komplikationer efter abort, som t.ex. perforering av livmodern eller livmoderhalsen, infektioner, blödning, blodproppar, hjärt- eller andningsstopp och emotionella eller psykiska tillstånd.

Dessutom skall det från och med nu göras inspektioner av abortkliniker varje år. Den som ansöker om tillstånd för en abortklinik måste även uppge medicinska eller juridiska problem vid tidigare abortinrättningar. Möjligheten skall även beredas att föda anonymt och ge bort barnet till adoption.

– Det enda möjliga sättet att kunna ge informerat samtycke är om vi exakt vet vilka komplikationer som förekommer vid de behandlingar vi rekommenderar. För att möjliggöra för kvinnor att göra ett informerat val måste vi ha korrekt information, sade Christina Francis, ordförande för American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists, om lagförslaget tidigare i år.

Det är nu totalt 38 delstater i USA som har olika former av fetal homicide state laws eller fostermordslagar, dvs. att en skada på en gravid kvinna som är så allvarlig att fostret dör, medför straff. Nästan alla lagar gör dock undantag för lagliga aborter, medicinska ingrepp eller den gravida kvinnans egna handlingar.

De båda lagarna i Indiana kommer att börja träda i kraft den 1 juli.

Källor: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), Dagens Juridik (www.dagensjuridik.se) och National Conference of State Legislatures (www.ncsl.org)