Embryotest som förutspår låg intelligens börjar säljas i USA

03 december 2018

Det amerikanska företaget Genomic Prediction har börjat förhandla med en rad fertilitetskliniker i USA för att kunna börja sälja ett test som kan sålla ut embryon med "mental funktionsnedsättning". Företaget hävdar att de kan erbjuda en riskprofil för en rad tillstånd som bröstcancer, diabetes och låg intelligens, som orsakas av samspelet mellan olika gener.

Möjligheten att skapa intelligenta barn genom assisterad befruktning har debatterats länge, men hittills har man inte kunnat göra det i verkligheten. Företaget Genomic Prediction säger sig nu ha tagit fram ett genetiskt test, som ska kunna screena och välja bort embryon som anses bära på "mental funktionsnedsättning". Samma metod skulle i framtiden kunna användas för att identifiera embryon med gener som pekar på hög IQ.

Sedan en längre tid har det varit möjligt att göra enklare genetiska tester på embryon i laboratorier för att t.ex. välja bort embryon som bär på anlag för cystisk fibros. Flera andra tillstånd som orsakas av en enda gen, och även kromosomavvikelser som Downs syndrom, går också att välja bort när man gör provrörsbefruktning. Långt de flesta medicinska tillstånd påverkas dock av samspelet mellan hundratals gener, vilket har gjort det omöjligt att identifiera embryon med t.ex. risk för hjärtsjukdom eller depression eller egenskaper som hög intelligens.

IQ-beräkning kontroversiell

Under de senaste åren har man börjat beräkna sannolikheten för vissa tillstånd eller egenskaper genom att analysera många ställen i dna:t samtidigt för att beräkna en så kallad polygenetisk risk.

Att företaget Genomic Prediction nu som första företag erbjuder ett test som de menar kan beräkna risken för "mental funktionsnedsättning" är kontroversiellt. Metoden är inte tillräckligt precis för att förutspå intelligensen för varje embryo, men den kan visa genetiskt avvikande värden, vilket möjliggör att embryon som riskerar en IQ på 25 under genomsnittet kan väljas bort, enligt Genomic Predictions medgrundare Stephen Hsu.

"Integration och mångfald är framsteg"

Ewan Birney, som leder European Bioinformatics Institute, varnar för att metoden kan medföra oavsiktliga konsekvenser, när man ännu inte vet tillräckligt mycket om mekanismerna bakom intelligens.

Kritik kommer även från en organisation som arbetar mot selektering av barn med Downs syndrom:

– Om vi anser att integration och mångfald är ett mått på ett samhälles framsteg, är förslag om IQ-screening av embryon oetiska. Det måste föregås av brett samråd, fastslår Lynn Murray från organisationen Do not Screen Us Out.

Källor: New Scientist (www.newscientist.com), BioEdge (www.bioedge.org) och The Christian Institute (www.christian.org.uk)