En av tre aborter i Australien trots att kvinnan använt p-piller

07 februari 2018

Enligt Marie Stopes Australia, en kedja av kliniker som erbjuder främst preventivmedelsrådgivning, aborter och sterilisering, använder nästan 60 procent av de kvinnor som gör abort preventivmedel vid tiden för befruktningen.

I januari kom medierapporter om att sjukhus både i Stockholm och Göteborg anmält appen Natural Cycles till Läkemedelsverket efter att kvinnor uppgett att de blivit oönskat gravida trots att de använt appen. Appen, som hjälper kvinnor att identifiera när i menstruationscykeln ägglossning sker, har fått många användare på kort tid, trots att många inom kvinnohälsovården framhållit risken med att använda appen som ett vanligt preventivmedel. Rätt använd visar Natural Cycles samma risk för graviditet som kondom och Billingsmetoden för naturlig familjeplanering: dvs. en till två kvinnor av 100 blir gravida inom ett år.

Inget preventivmedel 100 procentigt säkert

Att inget preventivmedel är 100-procentigt säkert visar en undersökning från Australien. Bland 1 160 slumpmässigt valda kvinnor, som gjorde medicinsk eller kirurgisk abort mellan oktober 2016 och april 2017, hade 59 procent använt preventivmedel vid tidpunkten för befruktningen, enligt en undersökning, som beställts av Marie Stopes Australia. Undersökningen gick ut på att titta närmare på preventivmetoder deras eventuella brister. Den visar att 37 procent av kvinnorna, som gjorde abort, hade använt korttidsverkande preventivmedel som p-piller medan 21 procent förlitat sig på kondomer. Mer än 40 procent hade inte använt något preventivmedel vid tidpunkten för befruktningen.

Cynthia Pollard, expert på preventivmedel hos Marie Stopes Australia, menar att det ur vårdpersonalens perspektiv är viktigt att föra ”robusta samtal” om effektiva preventivmedel med patienter.

– Vi vet att långtidsverkande preventivmedel är den mest effektiva form av preventivmedel. I Australien används de lite jämfört med andra länder. Vi är angelägna om att lyfta samtalen om preventivmedel över på användning av fler metoder som spiral, säger Cynthia Pollard.

Källa: Marie Stopes Australia (www.mariestopes.org.au)