Encyklikan Humanae vitae – 50 år

08 mars 2018

I en artikel från nyhetstjänsten MercatorNet uppmärksammar läkaren Jokin de Irala, ledamot i Påvliga livsakademin, att påven Paulus VI:s ifrågasatta encyklika Humanae vitae fyller 50 år i juli.

Det var sommaren 1968 som påven Paulus VI:s encyklika Humanae vitae publicerades och fick särskild uppmärksamhet eftersom påven bestämt tog avstånd från preventivmedel och i stället pläderade för naturlig familjeplanering. Encyklikan publicerades i en tid då p-pillret släppts och starka påtryckningar gjordes från bl.a. läkemedelsindustrin och aktivistgrupper om att försäljning av p-piller skulle bli en lönsam verksamhet. Nyckelargumentet var en ny definition av graviditet: att en graviditet börjar med implanteringen och inte med befruktningen. Förespråkarna var medvetna om vikten av detta argument för att p-piller skulle accepteras, eftersom det inte går att utesluta att de har en aborterande verkan i de fall när de förhindrar embryot från att implanteras, skriver Jokin de Irala.

Trots den stora uppståndelsen när encyklikan gavs ut, var det pastorala svaret på Humanae vitae på många håll snabbt. En del lokala biskopskonferenser skrev öppna brev i försök att mjuka upp encyklikans, enligt vissa, fyrkantiga budskap något, och unga par undervisades i att integrera Humanae vitaes budskap i det äktenskapliga livet, för att uppnå ansvarsfullt föräldraskap och därigenom berika sitt förhållande och familjeliv.

För femtio år sedan varnade Humanae vitae för farorna med preventivmedel. Många fertilitetsproblem, som dagens unga människor och par kämpar med, är direkt relaterade till att budskapet ignorerades, menar Jokin de Irala, varför han anser att Humanae vitae var profetisk.

Naturlig familjeplanering

Humanae vitae uppmuntrar gifta par att använda naturlig familjeplanering, och de olika metoder som finns, och hur de förmedlas, har förbättrats markant, inte minst i utvecklingsländer. NFP ingår nu i vetenskaps- och utbildningsprojekt på olika universitet runt om i världen. Studier har publicerats i medicinska tidskrifter, som visar att moderna NFP-metoder är mer effektiva än kondomer när det gäller att förhindra graviditet och lika effektiva som p-piller. Dessutom har olika tekniska hjälpmedel och appar för smarta telefoner utvecklats och hjälper par att lättare tolka kvinnans fertilitetscykel – till låg eller ingen kostnad. NFP har inga av preventivmedlens biverkningar och man behöver ingen inblandning av vårdpersonal. NFP uppmuntrar till kommunikation mellan man och hustru, påpekar Jokin de Irala.

Är Humanae vitae för krävande?

Jokin de Irala har genom sitt arbete med NFP mött många par som brottats med svårigheter vad gäller NFP. Humanae vitaes rikedom uppnås inte utan ansträngning, skriver han; det är inte ett piller som sväljs med en klunk vatten. Från början är det nödvändigt att paret lär sig att känna igen och tolka kvinnans fertilitet. De måste också lära sig att avstå från varandra. Det är inte lätt att förbereda unga människor på äktenskaplig kärlek, menar Jokin de Irala, men vi kursledare gör det för att vi vill att de skall bli lyckligare, berättar han.

Biverkningar av preventivmedel

Dagens p-piller fortsätter att ha oacceptabla biverkningar, framhåller Jokin de Irala. Om ägglossning inträffar trots att man tagit pillren och befruktning sker, kan det befruktade ägget inte fastna i livmoderslemhinnan och embryot stöts bort. Och det är, enligt Jokin de Irala, inte vad kvinnor vill ha. Han hänvisar till en studie, som visar att en majoritet av europeiska kvinnor vill ha information om bl.a. pillrens abortverkan.

P-piller minskar risken för vissa typer av cancer, men studier har visat att de även leder till ökad risk för bröst-, lever- och livmoderhalscancer. Dessutom ökar kombinerade p-piller, p-plåster och vaginalring, som innehåller både östrogen och gestagen, risken för hjärtinfarkt och stroke. Med hänsyn till aktuella vetenskapliga bevis och ur folkhälsosynpunkt, är NFP att föredra framför preventivmedel, även när man bortser från de moraliska aspekterna. Om Humanae vitaes råd hade följts kunde otaliga dödsfall ha undvikits under de senaste 50 åren, menar Jokin de Irala.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)