Europarådet varnar Polen för hårdare abortlagstiftning

26 mars 2018

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, har varnat den polska regeringen för att begränsa abortlagstiftningen.

Enligt kommissionären är ytterligare begränsningar av abortlagen inte förenliga med kraven på mänskliga rättigheter i Polen.

Bakgrunden är ett lagförslag från det polska regeringspartiet PiS, Lag och rättvisa, som innebär att abort inte längre ska vara tillåten vid avvikelser på fostret. Abort skall endast tillåtas om den gravida kvinnans liv är i fara eller vid graviditet till följd av våldtäkt eller incest. Nils Muiznieks uppmanar den polska regeringen att avvisa lagförslaget.

I februari uttryckte Nils Muiznieks en liknande hållning gällande Malta, där abort i princip är helt förbjudet. I en debattartikel i tidningen Times of Malta uppmanade han Malta att legalisera abort, då han menar att tillgång till säker och laglig abort är en grundläggande skyldighet för Europarådets medlemsländer. Nils Muiznieks skrev även i artikeln att "tillgång till säker abortvård" är en fråga om jämlikhet.

I flera polska städer hölls det i helgen demonstrationer med anledning av att abortlagen nu kan skärpas. I oktober 2016 avvisade det polska parlamentet ett liknande lagförslag efter protester.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Times of Malta (www.timesofmalta.com)