Fårembryon med mänskliga celler ett faktum

20 mars 2018

Forskare har skapat embryon som är en blandning mellan får och människa i syfte att i framtiden kunna låta mänskliga organ växa till i fullvuxna får.

För att skapa hybriderna odlade forskarna embryon som bar på både får- och människoceller. Embryona växte till i en surrogattacka i tre veckor. Forskarna planerar nu att implantera mänskliga stamceller i fårembryon och hoppas på att mänskligt dna kommer att kunna låta organ som t.ex. en bukspottkörtel växa till. Det skulle i så fall vara första gången att ett mänskligt organ skulle kunna odlas inuti ett får.

Möjlig källa för mänskliga organ

– Cirka en av 10 000 celler i dessa fårembryon är mänskliga, förklarade professor Pablo Ross från University of California, när han presenterade resultaten för pressen nyligen.

Forskare menar att om mänskliga organ kan växa inuti djur kan det inte bara i framtiden bidra till ett ökat utbud, utan också erbjuda möjlighet att genetiskt skräddarsy organ för att matcha immunsystemet hos mottagaren, genom att använda patientens egna celler, och därmed sänka risken för avstötning.

Etiskt kontroversiellt

Utvecklingen kommer mindre än två år efter att USA:s regering var nära att godkänna finansiering av denna typ av kontroversiella experiment, ett beslut som kort därpå ändrades efter mer än 20 000 klagomål från djurrättsgrupper. Förutom att det handlar om att ta fram djur enbart i syfte att få fram mänskliga organ är det även ett etiskt bekymmer om människocellerna skulle kunna förflytta sig till djurets hjärna.

– Jag har samma oro. Forskarna tittar på var i hybriden människans celler hamnar. Om våra resultat visar att de mänskliga cellerna flyttar sig till djurets hjärna, kan vi aldrig fortsätta med detta, säger Pablo Ross.

Ändå menar han att försöken utgör en av de mest lovande medicinska studierna just nu. Forskare har tidigare utvecklat mänskliga celler i grisar men har ännu inte kunnat använda resultaten fullt ut för att odla mänskliga organ. Läs mer >> 

 Källor: The Guardian (www.theguardian.com ), The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och Science Alert (www.sciencealert.com)