Färre adoptioner pga. bättre provrörsbefruktning?

28 november 2018

I Storbritannien pågår en diskussion om huruvida förbättrade ivf-behandlingar kan vara anledningen till att antalet adoptioner är på markant tillbakagång, trots att antalet omhändertagna barn är rekordmånga.

När Louise Brown, det första barnet som kom till med hjälp av provrörsbefruktning, föddes 1978 gjordes 12 000 adoptioner i Storbritannien samma år. Spola fram 40 år och det gjordes endast 4 350 adoptioner under de 12 månaderna fram till mars 2017. Samtidigt omhändertogs 72 670 barn, enligt uppgifter från det brittiska utbildningsdepartementet.

Under samma tidsperiod har chansen att lyckas med provrörsbefruktning ökat från cirka sju procent per cykel till cirka 30 procent för kvinnor under 35 år. Anthony Douglas, chef för barn- och familjedomstolarnas rådgivningstjänst, som representerar omhändertagna barn, menar att förändringen innebär att assisterad befruktning "konkurrerar" med adoption. De senaste sex månaderna har väntetiden på att placeras i en adoptivfamilj ökat med 30 dagar, och Anthony Douglas efterlyser nu en drastisk förkortning av den långa väntetiden för adoption.

”Framsteg inom fertilitetsbehandling en faktor”

Alison Woodhead, presschef för organisationen Adoption UK, ifrågasätter kopplingen mellan provrörsbefruktningars framgång med tillbakagången av adoptioner:

– Jag är säker på att framsteg inom fertilitetsbehandling är en faktor, men absolut inte den viktigaste. Det beror nog främst på samhällsförändringar, som att stigmatisering av ogiftiga kvinnor med barn har försvunnit. I dag är medelåldern för ett barn som adopteras inom Storbritannien tre år. De flesta av dessa barn tas om hand på grund av missbruk eller vanvård. Ett domstolsavgörande 2014 har också haft en betydande inverkan på hur många barn som ges till adoption, det gjorde alla mycket försiktigare än de var tidigare, säger Alison Woodhead.

Hon får medhåll av Krish Kandiah, som leder adoptionsförmedlingen Home for Good:

– Adoption är för alla som vill göra skillnad i utsatta barns liv, inte bara för dem som lider av infertilitet, påpekar han.

Källa: BioNews (www.bionews.org.uk)