Femton år med ständigt ökande dödshjälpssiffror i Nederländerna

14 mars 2018

Den nederländska kommissionen för dödshjälp presenterade i dagarna sin årsrapport, som visar att 6 585 fall av dödshjälp rapporterades 2017, vilket är en ökning med åtta procent från 2016.

Kommissionen rapporterar att det var 169 dementa som fick dödshjälp förra året (jämfört med 141 och 109 under 2016 resp.  2015) och 83 var psykiskt sjuka (60 och 56 under 2016 resp.  2015). Nästan 90 procent av det totala antalet som fick dödshjälp 2017 var patienter med cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller neurologiska sjukdomar som Parkinson och MS. Majoriteten var över 70 år. Ökningen med åtta procent ligger i linje med tidigare års ökningar: Läs mer >> 

– Folk blir äldre. Läkare vet mer om dödshjälp och människor är mer medvetna om problemen. Med tanke på den åldrande efterkrigsbefolkningen kommer denna trend att fortsätta, säger Jacob Kohnstamm, ordförande i kommissionen för dödshjälp.

Av alla fall genomfördes 99,8 procent noggrant och i linje med riktlinjerna, enligt årsrapporten. Tolv fall fick anmärkningar av övervakningskommittén eftersom de inte hade utförts enligt riktlinjerna – främst gällde det problem med den medicinska vården eller att det saknades ett utlåtande från en andra, oberoende läkare. Åklagarmyndigheten meddelade förra veckan att de inlett en undersökning av fyra fall som inte verkar ha genomförts enligt riktlinjerna.

Okunskap om olaglig dödshjälp

Med jämna mellanrum läcker exempel på uppenbarligen tveksamma fall ut i media. I januari förra året beslutade den nederländska övervakningskommissionen att dödshjälp på en dement kvinna mot hennes vilja gjordes i "god tro". Kvinnan fick lugnande medicin i kaffet och hölls fast medan läkaren gav henne en dödlig spruta. Och just med anledning av dödshjälp för dementa avgick en ledamot från en regional utvärderingskommitté i januari pga. oenighet om dödshjälp för denna patientgrupp. Läs mer >> Senare samma månad fick en ung, fysiskt frisk kvinna med psykiska problem dödshjälp. Läs mer >> 

Alex Schadenberg, från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition, anser att den nederländska kommissionen för dödshjälp inte är uppriktig när man framhåller att nästan alla fall av dödshjälp görs enligt lagen. Faktum är att de inte vet hur många fall av dödshjälp som utförs utanför lagen, fastlår han. En undersökning i tidskriften New England Journal of Medicine har tidigare visat att hundratals människor får dödshjälp i Nederländerna varje år utan att någonsin ha bett om det. Enligt officiell statistik var det 5 516 människor som fick dödshjälp eller assisterat självmord 2015, men i studien kommer man fram till att den verkliga siffran var 7 254. Antalet fall av dödshjälp som aldrig rapporterades 2015 uppgick med andra ord till nära 1 700, nästan ett av fyra fall. Det framkommer också att 431 av dem som fick dödshjälp det året aldrig hade uppgett någon önskan om att få dödshjälp, utan helt enkelt registrerats i statistiken som ”livsavslut utan begäran”. Läs mer >> 

Nederländerna tillåter dödshjälp under vissa omständigheter sedan 2002, och antalet fall ökar varje år. Ett politiskt initiativ, som just nu behandlas, går ut på att utöka lagen, så att människor som anser sina liv vara "färdiga" också kan få dödshjälp. Idag sker 4,4 procent av alla dödsfall i Nederländerna genom dödshjälp.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), Euthanasia Prevention Coalition (alexschadenberg.blogspot.se) och DutchNews (www.dutchnews.nl)