FN:s kommitté för mänskliga rättigheter undergräver rätten till liv

05 november 2018

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter antog förra veckan en kontroversiell vägledning om rätten till liv. Den fokuserar på att främja abort snarare än att upprätthålla den inneboende rätten till oföddas liv.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter antog förra veckan allmänna kommentarer nr. 36 om artikel 6 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, en vägledning om den grundläggande rätten till liv. Läs mer >> Namninsamling för att förmå FN Kommentarerna, som är tänkta att vara ett stöd för hur konventionen skall tolkas, hade debatterats intensivt innan de antogs.

Enligt kommentarerna är tillgång till abort en rättighet. Detta trots att artikel 6 i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter fastslår att: "Varje människa har en inneboende rätt till livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ingen får godtyckligt berövas sitt liv".

Kommentar nr. 8 går ut på att garantera alla kvinnor rätt till abort för att säkerställa deras liv och hälsa och förhindra lidande. Den uppmanar även FN:s medlemsstater till att avskaffa möjlighet till samvetsfrihet för vårdanställda. Information och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa samt prisvärda preventivmedel bör spridas och kvinnor och flickor som gör abort bör inte stigmatiseras, enligt kommentaren. Även högkvalitativ hälsovård före och efter abort bör säkerställas och vara konfidentiell.

Dokumentet nämner inte assisterat självmord och dödshjälp.

Källor: ADF International (adfinternational.org) och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (www.ohchr.org)