Förslag i vetenskaplig artikel: organdonation från levande dödshjälpspatienter

25 september 2018

Dödshjälp kombinerat med organdonation är mycket kontroversiellt och för närvarande endast tillåtet i Belgien och Nederländerna. Två kanadensiska läkare och en bioetiker går dock steget längre, och argumenterar i en artikel att organ skulle kunna tas från människor som har valt att dö genom dödshjälp medan de fortfarande lever.

I en aktuell artikel i facktidskriften The New England Journal of Medicine, Voluntary Euthanasia — Implications for Organ Donation (DOI: 10.1056/NEJMp1804276) argumenterar läkarna Ian M. Ball och Robert Sibbald och bioetikern Robert D. Truog att den så kallade "Dead Donor Rule", dvs. att personer måste vara avlidna innan deras organ tas ut för donation, bör luckras upp i länder som tillåter dödshjälp. Läs mer >> 

"Kanadas strafflag bör ändras"

"Även om en del patienter kanske vill vara säkra på att organdonationen inte påbörjas innan de dödförklarats, kan andra inte bara vilja få en snabb, fredlig och smärtfri död, utan också möjlighet att donera så många organ som möjligt i bästa möjliga tillstånd. Om man följer ’Dead Donor Rule’ skulle det kunna hindra patienterna från att uppnå sina mål. I sådana fall skulle det kunna vara etiskt korrekt att ta patientens organ på samma sätt som organen tas från hjärndöda patienter (och söva ner dem först för att säkerställa patientens välbefinnande)", skriver de i The New England Journal of Medicine. Läs mer >>

Förslaget betyder i klartext att patienten skulle få bedövning och organen tas medan hon fortfarande lever. Artikeln fortsätter: detta skulle "kräva en ändring av Kanadas strafflag, som definierar läkarassisterat självmord som att en kvalificerad person tillhandahåller ett ’läkemedel’. Med denna definition är organtransplantation inte en accepterad dödsorsak". Läs mer >> 

Utsatta människor riskerar påtryckningar

Den välkände, amerikanske bioetikern Wesley J. Smith skriver som svar på förslaget i en artikel i tidskriften The Weekly Standard, som kraftigt kritiserar såväl artikeln som The New England Journal of Medicines beslut att publicera den, att "dödshjälp i Belgien och Nederländerna inte är begränsad till döende. I Kanada behöver döden bara vara "förutsägbar" för att kunna få dödshjälp. Patienter som begär dödshjälp får normalt inte samtalsterapi för att de skall ändra sig. Att koppla ihop organdonation och dödshjälp skulle sålunda skicka det skrämmande budskapet till utsatta människor att deras död har större socialt värde än deras liv. För särskilt utsatta kan det vara vad som bidrar till beslutet. Förslaget innebär även att transplantationsspecialister får en dubbel roll som livräddare och livsavslutare", varnar Wesley J. Smith. Läs mer >> 

Källor: The Weekly Standard (www.weeklystandard.com) och LifeNews (www.lifenews.com)