Första barnet i Indien fött efter livmodertransplantation

04 december 2018

I Sverige har flera barn fötts efter livmodertransplantation, och tillvägagångssättet – som togs fram av läkare i Göteborg – har så sakteliga börjats spridas till andra länder. Nu rapporteras att en indisk kvinna fött Asiens första barn efter livmodertransplantation och frågan uppstår åter igen: vilka skäl är tillräckligt tungt vägande för att motivera ingreppet?

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet har man under de senaste åren inom ramen för ett forskningsprojekt utfört nio livmodertransplantationer under ledning av professor Mats Brännström. Han uppskattar att varje resulterande barn kostar minst 500 000 kr från provrörsbefruktningen till graviditeten. Från universitetssjukhusets håll har redan föreslagits att livmodertransplantationer skall kunna utgöra ett alternativ till assisterad befruktning och ingå i det allmänna vårdutbudet. Läs mer >> 

Livmodern förstört av aborter

Nu har det första barnet i Asien fötts efter livmodertransplantation efter att en indisk kvinna fick en dotter med hjälp av sin mammas livmoder. Kvinnans egen livmoder var skadad efter ett missfall och två aborter, och byttes ut mot mammans.

– Jag var förkrossad efter att hennes första barn hade dött och sedan hade två aborter skadat hennes livmoder. När hon berättade för mig att hon skulle kunna bli mamma om hon fick min livmoder blev jag mycket glad. Jag anser att livmodertransplantation är en ädel sak, säger kvinnans mamma till The Daily Mail.

Runt om i världen pågår en rad forskningsprojekt kring livmodertransplantationer, som hittills finansieras med hjälp av forskningsstiftelser i de olika länderna. Tio barn har hittills fötts med hjälp av en donerad livmoder, varav åtta i Sverige. I juni tillkännagavs tre planerade transplantationer i Storbritannien.

Ingrepp med risker

Före operationen genomgår kvinnorna ivf-behandling så att deras embryon kan implanteras sex månader efter transplantationen. Barnen föds sedan genom kejsarsnitt eftersom en transplanterad livmoder inte förväntas klara påfrestningen under en förlossning.

Transplantationen är komplicerad och riskfylld pga. de många små blodkärlen i en livmoder. Liksom efter andra transplantationer måste mottagaren sedan ta läkemedel som förhindrar avstötning, vilket ökar risken för infektion och cancer. Efter att kvinnan har fött ett eller två barn med den transplanterade livmodern opereras den därför bort igen.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)