Första lyckade livmodertransplantationen från avliden donator

19 december 2018

Enligt en artikel i The Lancet har den första framgångsrika transplantationen av en livmoder från en avliden donator resulterat i ett levande barn. De höga kostnaderna kvarstår.

Den kontroversiella metoden att behandla barnlöshet med livmodertransplantation sprider sig. Respekt skrev nyligen om att en indisk kvinna fött Asiens första barn efter livmodertransplantation. Läs mer >> Nu kommer en rapport från Brasilien om att det första barnet efter livmodertransplantation från en avliden donator har fötts.

Det är tidskriften The Lancet (doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31766-5) som rapporterar om donationen. Artikeln jämför inte utfallet och effekterna av donationer från levande och avlidna donatorer men konstaterar att kirurgin och metoder att förhindra avstötning av det främmande organet behöver optimeras.

– Att använda avlidna donatorer kan öka tillgången till denna behandling avsevärt, och våra resultat bevisar att konceptet är ett nytt alternativ för kvinnor med en infertil livmoder. Behovet av en levande donator är en stor begränsning eftersom donatorer som vill och passar bland anhöriga vanligtvis är sällsynta. Det finns fler som vill donera organ efter sin död än levande donatorer, säger Dani Ejzenberg från universitet i São Paulo i Brasilien, som ledde transplantationen.

Organdonationssystem kan utnyttjas

Studieförfattarna påpekar att transplantation från avlidna donatorer tar bort operationsrisken för levande donatorer. Många länder har redan väletablerade system för organdonation, menar de.

Fem månader efter transplantationen i det omskrivna fallet visade livmodern inga tecken på avstötning, och de befruktade äggen implanterades efter sju månader. Studieförfattarna noterar att de kunde implantera de befruktade äggen mycket tidigare än vid tidigare livmodertransplantationer, vilket medförde att avstötningsmedicinen inte behövdes tas lika länge och att biverkningarna blev färre och kostnaderna lägre.

Höga kostnader

Efter transplantationen fick kvinnan intensivvård i två dagar och tillbringade sedan sex dagar på en transplantationsavdelning. Paret fick varje månad psykologisk rådgivning av experter specialiserade på transplantation och fertilitet, både före och efter transplantationen. Fosterdiagnostik gjord vecka 10, 12 och 20 visade normal utveckling av barnet. Kostnaden för en livmodertransplantation beräknas ligga mellan 300 000 och 500 000 dollar i USA (2,7–4,5 milj. kr) medan kostnaderna i Sverige är lägre.

Den aktuella donationen resulterade i en flicka, som föddes med kejsarsnitt i graviditetsvecka 35. Den transplanterade livmodern avlägsnades under kejsarsnittet. Tidigare har tio livmodertransplantationer från avlidna donatorer provats i USA, Tjeckien och Turkiet, men detta är den första som lett till ett levande barn.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) The Lancet (www.eurekalert.org)