Fortsatt fler nedfrysta ägg i Storbritannien

22 oktober 2018

Enligt en rapport från den brittiska myndigheten HFEA har antalet kvinnor som vill frysa ner sina ägg ökat med 460 procent sedan 2010. Långtidsstudier om hur barn, som blir till med frysta ägg, mår saknas dock.

Enligt rapporten från HFEA utgör äggfrysning fortfarande endast 1,5 procent av alla fertilitetsbehandlingar i Storbritannien och det är främst privata kliniker som erbjuder tjänsten och tjänar stora pengar på förvaringen. Endast 19 procent av äggfrysningarna finansieras av den offentliga vården i Storbritannien och görs av medicinska skäl, t.ex. före en cancerbehandling. En nedfrysning kostar i genomsnitt 3 350 pund (ca 39 000 kr) per cykel och att använda frysta ägg kostar runt 2 500 pund (ca 29 000 kr). Antalet kliniker som erbjuder äggfrysning i Storbritannien har ökat drastiskt och var 2016 62 stycken. Läs mer >> 

HFEA:s rapport presenteras med hänvisning till den markanta ökningen av äggfrysning. Myndigheten vill tillhandahålla information till den offentliga debatten, säkerställa att fertilitetskliniker som erbjuder äggfrysning ger etiskt lämpliga behandlingsalternativ och ge kvinnor oberoende information.

Fortsatt ökning väntas

Enligt HFEA tinas färre ägg än som fryses ner, vilket tyder på att även om fler kvinnor fryser sina ägg, har många av dem ännu inte bestämt sig för att försöka bli gravida. Läs mer >> År 2016 gjordes 519 upptiningscykler över hela Storbritannien och det användes 65 procent donerade och 35 procent egna ägg. HFEA förväntar sig en fortsatt ökning de närmaste åren i antalet kvinnor som fryser sina ägg. Den vanligaste åldern för provrörsbefruktning är 35 år medan den vanligaste åldern att frysa ner ägg är 38. Den vanligaste åldern att använda frysta ägg är runt 40.

HFEA varnar för att en del kvinnor har orealistiskt höga förväntningar på att bli gravida och få barn. Läs mer >> Trots att allt större andel frysta ägg resulterar i födda barn är det fortfarande endast cirka ett av fyra upptinade ägg som leder till barn. Det finns vissa tecken på fler missfall i graviditeter med upptinade ägg hos infertila kvinnor. Studierna är dock begränsade, eftersom endast cirka 2 000 barn fötts från frysta ägg och långsiktiga studier om säkerhet för barnen finns ännu inte.

Källor: HFEA (www.hfea.gov.uk), Génèthique (www.genethique.org) och The Guardian (www.theguardian.com)