Fortsatt tvist om dödshjälp på katolska vårdhem i Belgien

18 oktober 2018

De två ordensbröder i den belgiska ordensgemenskapen Broeders van Liefde (Barmhärtighetsbröderna), en orden som driver psykiatriska vårdhem där dödshjälp tillåts sedan förra året, stäms nu av sin ordensgeneral för missbruk av ekonomiska medel.

Respekt har tidigare rapporterat om att de katolska, psykiatriska sjukhem, som ägs av den katolska orden Barmhärtighetsbröderna i Belgien men drivs av en självständig styrelse, sedan förra året tillåter dödshjälp på hemmen. Läs mer >> Ordens högste ledare, broder René Stockman, uppmanade så snart detta blev känt, den belgiska provinsen och hemmens styrelse att ändra sitt beslut för att fortsätta vara katolska vårdhem. Styrelsen, som främst består av lekmän, motsatte sig ordensgeneralen och menade att de handlar i enlighet med katolsk lära. Läs mer >> Även påve Franciskus uppmanade förra sommaren styrelsen att snarast ta bort möjligheten för dödshjälp för hemmens patienter. Läs mer >> 

De två ordensbröderna, som sitter i vårdhemmens styrelse, har hela tiden varit införstådda med att tillåta dödshjälp på ordens vårdhem. Broder Stockman anklagar nu enligt tidskriften The Tablet dessa två bröder för att ha missbrukat en miljon euro av provinsens medel. Bröderna vidhåller att man inom orden varit överens om att avsätta summan till en privat stiftelse till försörjning av de åldrande ordensmedlemmarna. Broder Stockman har också informerat de två bröderna om att de i framtiden inte längre kommer att kunna bli omvalda för ledande befattningar inom orden, vare sig i Belgien eller i Europa.

Ordensgemenskapen Barmhärtighetsbröderna grundades i Belgien 1807. Broder Stockman omvaldes i juli till ordensgeneral för en fjärde mandatperiod om sex år. Med bland annat 12 psykiatriska vårdhem är Barmhärtighetsbröderna en av de större vårdgivarna inom psykiatrisk vård i Belgien.

Källa: The Tablet (www.thetablet.co.uk)