Fransk etikkommitté rekommenderar att inte tillåta dödshjälp

14 november 2018

I Frankrike får läkare inte avsiktligen orsaka en patients död genom assisterat självmord eller dödshjälp, men legalisering av dödshjälp har varit omdiskuterat de senaste åren. Nu rekommenderar den franska nationella rådgivande kommittén för etik dock regeringen att inte genomföra en legalisering.

Enligt den franska etikkommittén är det "inte önskvärt" att ändra lagen om assisterat självmord och dödshjälp, eftersom det nedvärderar utsatta människor. I en rapport som granskat lagstiftningen betonar kommittén den avgörande skillnaden mellan att "låta dö" och att "döda".

Inga säkra omständigheter för dödshjälp

Etikkommittén skriver: "Det bör också noteras att om lagen försvagas skulle det kunna få den etiskt oacceptabla konsekvensen att sänka värdet på de mest svaga och sårbara människors liv till ’att inte längre anses värt att leva’".

Kommittén menar vidare att det skulle vara praktiskt taget omöjligt att säkert definiera några "exceptionella omständigheter" där assisterat självmord eller dödshjälp skulle kunna tillåtas.

Den franska nationella rådgivande kommittén för etik (CCNE) är ett oberoende organ som ger rekommendationer till regeringen i frågor inom biologi, medicin och hälsa.

Källor: CCNE (www.ccne-ethique.fr), The Christian Institute (www.christian.org.uk) och Australian Care Alliance (www.australiancarealliance.org.au)