Franska läkare i protest mot assisterad befruktning för ensamstående

28 november 2018

I Frankrike tar 340 läkare avstånd från läkarföreningens beslut att stå bakom ett lagförslag om att erbjuda assisterad befruktning till alla kvinnor, även ensamstående och samkönade par.

I en debattartikel i den franska tidningen Le Figaro argumenterar 340 läkare mot läkarföreningens beslut att inte motsätta sig legalisering av "assisterad reproduktion för alla kvinnor". Läkarföreningen har motiverat sitt beslut med att man "inte kan gå emot samhällets krav", men i debattartikeln beklagar läkarna det faktum att föreningen, som de menar skall representera alla medlemmar, inte rådfrågat hela läkarkåren i denna fråga.

De 340 läkare som undertecknat debattartikeln tar avstånd från föreningens ställningstagande, eftersom de anser att "det går emot deras kallelse och läkared". Assisterad befruktning för alla kvinnor handlar inte om medicinsk indikation, och det är därför motsägelsefullt att den franska läkarföreningen inte motsätter sig att utöka behandlingen. Att se kvinnors längtan efter barn som lidande är inte ett giltigt argument, skulle det vara så skulle det betyda att kvinnor lider mindre eller inte lider alls längre när de fått barn, vilket saknar vetenskapligt stöd, påpekar läkarna.

Skapa barn utan pappa är skadligt

Läkarna beklagar att man genom att erbjuda assisterad befruktning till alla kvinnor öppnar dörren för missbruk; det skulle då bli svårt att säga nej till heterosexuella par som förväntar sig få assisterad befruktning för att säkerställa ett "perfekt barn". Deras efterfrågan skulle inte heller vara medicinskt motiverad, men att säga nej skulle ses som orättvist. Läkarna menar också att assisterad befruktning för helt friska kvinnor utan medicinskt behov reducerar människokroppen till en handelsvara.

De menar vidare att assisterad befruktning med hjälp av donerade könsceller berövar barnet möjligheten till ett förhållande med två vuxna av olika kön. Att erbjuda behandlingen till alla kvinnor skulle strida mot den medicinska principen att inte skada, eftersom det att avsiktligen skapa ett barn utan pappa är skadligt för barnet i längden. Läkarna har fått stöd i sin uppfattning av barnpsykiatrikern och psykoanalytikern Christian Flavigny och Michèle Fontanon-Missenard, som i en debattartikel nyligen pekar på pappans viktiga roll i ett barns utveckling. Med assisterad befruktning för alla kvinnor skulle "föräldraskapet bli ojämnt och helt utan behov av pappor", menar de.

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och Le Figaro (www.lefigaro.fr)