Funktionshindrade motsätter sig lagförslag om assisterat självmord i New York

09 maj 2018

I delstaten New York diskuterade hälsoutskottet nyligen ett lagförslag om assisterat självmord. Mer än 40 olika organisationer för funktionshindrade hade samlats för att visa sitt motstånd mot förslaget.

– Att föreslå att funktionshinder, som man fått till följd av sjukdom, är tillräckligt för att avsluta sitt liv är en nedvärdering av funktionshindrade människors liv och det är stötande. Vårt fokus borde vara att utöka tjänster och stöd så att människor kan leva med värdighet, snarare än att hjälpa till självmord, säger Kathryn Carroll, jurist som företrädde funktionshindrades rättigheter vid delstatens hälsoutskottsmöte.

Hon varnade för faran med ekonomiska incitament för försäkringsbolag och vårdgivare, som skulle kunna försöka övertala terminalt sjuka patienter att välja assisterat självmord som ett billigare alternativ, istället för längre och dyrare vård i livets slutskede.

– Så länge dessa yttre påverkansfaktorer finns, är löftet om att kunna välja att avsluta sitt liv en lögn, säger Kathryn Carroll.

Hjälpbehov ingen anledning för assisterat självmord

Hon får medhåll av andra talespersoner för funktionshindrade:

– Rädslan att bli funktionshindrad och utsättas för funktionell förlust, vare sig orsaken är skada eller sjukdom, rapporteras ofta av läkare som orsak till att patienten begär assisterat självmord i delstater där det är lagligt. Vår sammanslutning av funktionshindrade motsätter oss uppfattningen att hjälp i vardagslivet för t.ex. påklädning och personlig hygien är en befogad eller legitim anledning för New York att legalisera läkarassisterat självmord, säger Mel Tanzman, som leder gruppen Westchester Disabled on the Move, och är ordförande för hälsokommittén vid New York Association on Independent Living.

Mel Tanzman påpekar även risken för "tvång och missbruk" med sådan lagstiftning och refererar till rapporter om läkarassisterat självmord i andra delstater som pekar på "ineffektiva skyddsåtgärder" mot missbruk av terminalt sjuka eller funktionshindrade.

Läkarassisterat självmord är nu lagligt i de amerikanska delstaterna Oregon, Washington, Kalifornien, Colorado, Vermont, Hawaii och huvudstaden Washington DC. Läs mer >> 

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)