Gamla livsslutsdirektiv ger osäker information om inställning till dödshjälp

21 september 2018

Ett stort antal livsslutsdirektiv i Nederländerna, som uppger att man vill ha dödshjälp om man blir dement eller svårt sjuk, anses vara värdelösa eftersom de inte har uppdaterats på länge, enligt en nederländsk husläkares undersökning.

Den nederländska läkaren Matthijs van Wijmen har under sex år följt tusentals människor som skrivit ner sin önskan att få dödshjälp ifall de skulle bli senila, beslutsinkompetenta eller obotligt sjuka. Den stora majoriteten hade inte ändrat sina livsslutsdirektiv efter stora livshändelser, som en närståendes död eller sjukdom. Det gör att dokumenten i teorin är tillförlitliga även efter lång tid, men som läkare kan man inte vara säker.

– Läkare kan inte ge dödshjälp på grundval av ett gammalt direktiv, och färre än hälften av de som har skrivit ett livsslutsdirektiv kommer att uppdatera det, säger Matthijs Van Wijmen till nyhetstjänsten Trouw.

Få diskuterar dödshjälp med husläkare

Det är fritt fram för alla att skriva ett livsslutsdirektiv och de två nederländska dödshjälpsorganisationerna, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) och Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), tillhandahåller standardformulär. Endast 42 respektive 28 procent av medlemmarna i de två föreningarna hade dock diskuterat sina önskemål med sin husläkare inom de sex år som undersökningen pågick. Det innebär att deras direktiv troligen skulle anses vara ogiltiga, menar Matthijs Van Wijmen.

Det finns ingen officiell riktlinje för hur ofta ett livsslutsdirektiv bör uppdateras. Kommittén som övervakar dödshjälp i Nederländerna gav tidigare i år en läkare en erinran när dödshjälp gavs pga. ett fem år gammalt livsslutsdirektiv.

Dementa kan få dödshjälp

– Detta är ett av våra mest pressande problem. Vi talar med läkarförbundet för att komma med riktlinjer om hur ofta man som patient skall ta upp det med sin läkare. Om det senaste samtalet skedde för tretton månader sedan, kan en läkare, som inte vill medverka, avböja dödshjälp, säger en talesman för NVVE.

Under 2016 reviderade Nederländerna riktlinjerna för dödshjälp och började tillåta att personer med svår demens kan få dödshjälp även om de inte själva kan yttra sin önskan om att dö. De måste dock ha skrivit ett livsslutsdirektiv med sin husläkare innan de blev för allvarligt sjuka för att vara godkända för dödshjälp. Läs mer >> 

Källor: DutchNews (www.dutchnews.nl) och Trouw (www.trouw.nl)