Globalt upprop mot surrogatmoderskap

04 oktober 2018

Förra veckan offentliggjordes ett upprop för att förmå FN att verka för ett globalt förbud av surrogatmoderskap. Bakom uppropet står hundratals kvinnorättsorganisationer från 18 länder och fyra världsdelar.

Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Kvinnolobby, en av undertecknarna, är uppropet det hittills största i sitt slag och vänder sig till stats- och regeringschefer för att uppmana dem att lyfta behovet av ett globalt förbud mot surrogatmoderskap under FN:s generalförsamlings pågående 73:e möte.

Altruistiskt surrogatmoderskap finns inte

Önskan att bli genetiska föräldrar till ett barn är ingen mänsklig rättighet, skriver organisationerna i sitt uttalande. De menar vidare att altruistiskt surrogatmoderskap inte existerar, eftersom det alltid innebär att ett kontrakt undertecknas, som upphäver grundläggande rättigheter och omfattar kompensation. Barn omvandlas till varor som köps och säljs på begäran. Företag agerar i utvecklingsländer och använder sig av samma strategier som vid trafficking genom att utnyttja utsatta kvinnor under täckmanteln av "assisterad reproduktiv teknik" och kvinnans "fria val".

FN driver altruistiskt surrogatmoderskap

I uttalandet påpekas vidare att FN:s befolkningsfond UNFPA och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter arbetar för global legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap, trots att surrogatmoderskap i de allra flesta länder går emot civila och straffrättsliga koder samt mot de internationella konventioner och fördrag som undertecknats och ratificerats av länderna. Genom att tillåta överföring och registrering av surrogatbarn uppmuntras ett rättsligt bedrägeri som bryter mot barns och kvinnors mänskliga rättigheter, skriver kvinnorättsorganisationerna i sitt uttalande.

Sveriges Kvinnolobby menar att Sverige har en särskild möjlighet och ansvar att lyfta frågan om surrogatmoderskap i FN:

– Sverige är en stark röst för jämställdhet och kvinnors rättigheter i internationella sammanhang. Eftersom många svenskar åker utomlands för att köpa surrogatbarn har Sverige också ett särskilt ansvar att verka för att denna handel med kvinnors kroppar och barn avskaffas, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.

Källa: Sveriges Kvinnolobby (www.sverigeskvinnolobby.se)