Hälften av amerikanska kvinnor som fryser ned sina ägg visar viss ånger

07 juni 2018

En undersökning vid University of California bland kvinnor som valt att frysa ned sina ägg har visat att omkring hälften upplever viss ånger, trots att de flesta var nöjda med sitt beslut.

Att frysa ned sina ägg av icke-medicinska skäl har på många håll blivit markant vanligare de senaste tio åren. Äggfrysning garanterar dock inte framtida barn och själva förfarandet kan både vara fysiskt och känslomässigt utmanande och ha betydande ekonomiska konsekvenser.

En studie, publicerad i facktidskriften Fertility and Sterility (doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.02.127), undersökte 201 kvinnor som hade genomgått äggfrysning av icke-medicinska skäl mellan 2012 och 2016. Över 80 procent av kvinnorna kände att de hade fått mer kontroll och hade fler alternativ när det gällde att uppnå sina reproduktiva mål efter äggfrysning, och 89 procent var nöjda med sitt beslut att genomgå äggfrysning, även om de aldrig använde sina frysta ägg. 

Sex procent använder sina frusna ägg

Däremot fann forskarna också att 33 procent av deltagarna visade någon form av svag ånger, och ytterligare 16 procent av kvinnorna uppvisade måttlig till allvarlig ånger. Sannolikheten att ångra sig efter äggfrysning påverkades av fyra huvudfaktorer: antalet ägg som kvinnan kunde lagra, sannolikheten att bli gravid från de lagrade äggen (enligt kvinnans uppskattning), graden av känslomässigt stöd kvinnan upplevde under behandlingen samt huruvida informationen var tillräcklig när hon bestämde sig för att fortsätta med processen.

I genomsnitt deltog kvinnan i undersökningen två år efter att ha frusit ned sina ägg. Bara sex procent av de undersökta kvinnorna hade använt sina frusna ägg för att försöka få barn, så det var osannolikt att de som uttryckte måttlig till allvarlig ånger gjorde det eftersom metoden hade misslyckats.

Studien lyfte också fram områden för potentiell långsiktig besvikelse. Sex procent av kvinnorna i studien trodde att sannolikheten för att kunna föda ett levande barn med hjälp av sina frysta ägg var 100 procent. Orealistiska förväntningar kan potentiellt "äventyra resultatet och skapa ånger", säger studiens medförfattare Eleni Greenwood från University of California.

Det som kom fram i Kalifornien bekräftar en liknande studie från Australien, som visar att väldigt få använder sina lagrade frysta ägg för att få barn, främst därför att de inte vill vara ensamstående mammor. Läs mer >> 

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) och ScienceDaily (www.sciencedaily.com)