Har vårdpersonal skyldighet att behandla ebolapatienter?

30 augusti 2018

Frågan om vårdpersonals plikt att behandla ebolapatienter har blivit särskilt aktuell de senaste åren, med upprepade utbrott av ebola i Väst- och Centralafrika som resulterat i hög dödlighet bland vårdpersonal.

I den nordliga Kivuregionen i Demokratiska republiken Kongo har 105 fall av ebola bekräftats i det senaste utbrottet. Principen att ge behandling till de patienter med mest brådskande behov väger tungt, men när det gäller bl.a. ebola riskerar läkare sina liv, speciellt när de hanterar mycket smittsamma virus som ebola under dåliga förhållanden.

Läkaren Sheikh Umar Khan, virolog från Sierra Leone, dog i juli 2014 efter att ha behandlat över 100 patienter med ebola i Kenema, en storstad i den mest drabbade delen av östra Sierra Leone. Han var bara en av hundratals inom vården som dog av sjukdomen under den treåriga västafrikanska ebolaepidemin, som förklarades avslutad av världshälsoorganisationen WHO i juli 2016. Under denna epidemi var risken för sjukvårdspersonal att smittas med ebola mellan 21 och 32 gånger högre än för andra.

I en ny studie i Journal of Medical Ethics (doi.org/10.1136/medethics-2017-104479) sammanfattas vad 220 vårdanställda och 252 med andra yrken från Republiken Guinea i Västafrika anser om vårdpersonals plikt att behandla ebolapatienter. Studien visar att nästan hälften (47 procent) inte ser vårdplikten som absolut, utan snarare beroende på faktorer som arbetsförhållanden och familjeansvar. En av fyra (23 procent) menar att vårdpersonal inte alls har någon skyldighet att ge vård.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)