Högre risk för högt blodtryck för provrörsbarn, visar ny studie

13 september 2018

Barn som har blivit till genom provrörsbefruktning kan löpa större risk att utveckla högt blodtryck i tonåren, enligt en ny studie.

De vanligaste fertilitetsbehandlingarna är provrörsbefruktning eller ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion), när man manuellt placerar spermien i ägget, vilket kan utsätta könscellerna och embryot för en mängd olika miljöfaktorer före implantation. I USA utgör gruppen som blir till genom fertilitetsbehandling 1,7 procent av alla nyfödda varje år, och globalt rör det sig om uppskattningsvis mer än sex miljoner nya barn varje år.

"Långsiktiga konsekvenser inte kända"

En ny studie, som publicerats i facktidskriften Journal of the American College of Cardiology (DOI: 10.1016/j.jacc.2018.06.060), har undersökt cirkulationssystemet hos 54 friska ungdomar (medelålder 16 år), som blivit till med hjälp av fertilitetsbehandling, genom att mäta blodtryck, åderförkalkning, blodkärlfunktion och artärstyvhet och jämfört det med jämnåriga, som blivit till naturligt. Ivf-ungdomarna hade högre blodtryck än de andra och åtta av dem hade också högt blodtryck jämfört med endast en i den andra gruppen.

– Barn som har blivit till genom ivf har sex gånger högre risk för högt blodtryck och det finns växande bevis på att provrörsbefruktning förändrar blodkärlen hos barn, men de långsiktiga konsekvenserna är inte kända, säger studiens huvudförfattare Emrush Rexhaj från universitetssjukhuset i Bern.

"Fertilitetsbehandling ökar mottaglighet för sjukdomar"

I en medföljande kommentar skriver kardiologen Larry A. Weinrauch från Mount Auburnsjukhuset i USA, att eftersom studien är så liten kan man ha underskattat hur viktigt detta är för ungdomar, som blivit till genom fertilitetsbehandling, särskilt eftersom flerbördsgraviditeter och andra riskfaktorer (som eklampsi, kronisk hypertoni och diabetes hos mamman) inte togs med i studien. "Tidig undersökning, upptäckt och behandling av personer som blivit till genom fertilitetsbehandling kan vara en lämplig väg för förebyggande åtgärder. Vi måste vara vaksamma på utvecklingen av förhöjt blodtryck bland dessa barn för att på tidigt stadium göra livsstilsförändringar och, om nödvändigt, ge läkemedelsbehandling", skriver Larry A. Weinrauch.

I Australien blev ett av 25 barn till med hjälp av fertilitetsbehandling år 2014. Yutang Wang från Federation University Australia skriver i en kommentar att "fertilitetsbehandling innebär manipulering av tidiga embryon vid en tidpunkt då de kan vara särskilt utsatta för yttre störningar. Därför är det inte förvånande att fertilitetsbehandling kan öka individens mottaglighet för vissa sjukdomar. Möss som gjorts med ivf har förkortad livslängd jämfört med kontrollmöss. Om detta är fallet hos människor är fortfarande okänt. Framtida forskning kommer att visa om fertilitetsbehandling ökar långsiktiga hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt hos människor, och det är brådskande att få fram metoder för att minimera sådana risker". Läs mer >> 

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Science Media Exange (www.scimex.org)