Högsta domstolen i Storbritannien: kan inte överklaga Nordirlands abortlag

12 juni 2018

Högsta domstolen i Storbritannien avvisade förra veckan av formella skäl ett klagomål från Nordirlands människorättskommission mot landets abortförbud. Samtidigt ser domarna det strikta abortförbudet i Nordirland som brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I Nordirland är abort endast tillåten om kvinnans liv är i fara eller om det finns risk för hennes psykiska eller fysiska hälsa, och inte vid fosterskador, våldtäkt och incest.

En majoritet av domarna i högsta domstolen ser det som ett brott mot europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. De avvisade dock människorättskommissionens klagomål mot abortförbudet av formella skäl med motiveringen, att domstolen inte har behörighet att överväga fallet eftersom det inte berör något verkligt eller potentiellt offer för en olaglig handling. Domarna var överens om att lagen är förenlig med mänskliga rättigheter för ofödda barn med funktionsnedsättningar som inte är allvarliga.

– Många barn som föds med funktionshinder, även grava funktionsnedsättningar, lever lyckliga, nöjda liv. I många fall berikar de och ger glädje till sina familjer och dem de kommer i kontakt med. Dessutom är det svårt att komma fram till en säker och tillförlitlig definition av allvarlig missbildning, vilket vi ansåg vara en starkt bidragande faktor till att vi inte kunde konstaterar att förbudet är oförenlighet [med europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna], säger Brian Francis Kerr, en av domarna i högsta domstolen.

Tryck på Nordirland att ändra abortlagen

Han förklarar vidare att med en majoritet av fem mot två kom domstolen fram till att Nordirlands abortlag är oförenlig med artikel 8 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna när det gäller foster som har så stora avvikelser att de inte tros vara livsdugliga. En majoritet av fyra mot tre domare menade att lagen också är oförenlig med artikel 8 när det gäller våldtäkt och incest. Han menar vidare att domarnas avgörande inte är ett bindande beslut, utan att det nu är politikerna i antingen Belfast eller Westminster som måste hantera lagen.

Efter folkomröstningen i Irland, som ledde till att regeringen nu arbetar på en tillåtande abortlagstiftning, har trycket ökat på Nordirland att gå åt samma håll. Läs mer >> Det regionala parlamentet i Belfast har pga. en regeringskris dock inte sammanträtt sedan januari 2017.

Källor: SPUC (www.spuc.org.uk), BBCNews (www.bbc.com) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)