Indien tillåter avbrytande av behandling för terminalt sjuka

15 mars 2018

Indiens högsta domstol beslöt förra veckan att dödssjuka patienter skall ha rätt att vägra behandling och förklarade livsslutsdirektiv för giltiga.

Beslutet i högsta domstolen innebär att medicinsk behandling kan få avslutas. Även anhöriga till patienter i t.ex. vegetativt tillstånd, som inte kan kommunicera med patienten, kan enligt den nya lagen besluta att livsuppehållande åtgärder skall avbrytas om det är i enlighet med patientens önskemål. Livsslutsdirektiv, ett juridiskt dokument där man klargör sina önskemål i fall av svår sjukdom, godkänns av domstolen.

Enligt Indiens överdomare Dipak Misra kommer domstolens riktlinjer "att gälla fram tills regeringen har lagstiftat". Även Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Spanien erkänner livslutsdirektiv.

Kyrkan tillåter inte att en oskyldig människa avsiktligt dödas

Domslutet kritiseras av den katolska biskopskonferensen i Indien:

– Kyrkan avvisar alla förslag om aktiv och passiv dödshjälp. Ingen kan på något sätt tillåta dödandet av en oskyldig människa, vare sig det är ett foster eller ett embryo, ett spädbarn eller en vuxen, en gammal person eller någon som lider av en obotlig sjukdom eller är döende. De fem domarna fastställde villkoren för dödshjälp, vilket tillåter att vården avbryts, skriver den katolska prästen f. Stephen Fernandes, generalsekreterare för Justitia et Pax vid den indiska biskopskonferensen, i en kommentar till beslutet.

Kyrkan tillåter att säga nej till onödig behandling

Enligt de indiska biskoparna skulle "legalisering av dödshjälp utsätta svaga människor för risker, särskilt de som andra kan tycka skulle ha det bättre om de vore döda". När det gäller livsslutsdirektiv erkänner biskoparna att "när det är uppenbart att döden är överhängande och oundviklig, oavsett vilken behandling som prövats, kan man vägra behandling som bara skulle resultera i en osäker och betungande förlängning av livet, så länge den normala vården inte avbryts".

– Bättre tillgång till högkvalitativ palliativ vård, bättre stöd för vårdgivare och förbättrad livsomsorg kännetecknar ett verkligt medkännande samhälle. Måttstocken för ett bra samhälle är dess förmåga och vilja att ta hand om de mest utsatta, säger f. Stephen Fernandes.

Källor: AsiaNews (www.channelnewsasia.com) och VaticanNews (www.vaticannews.va)