Ingen samvetsfrihet för läkare i Ontario

06 februari 2018

I Kanadas provins Ontario måste läkare, som har samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord, numera hänvisa patienten till en annan läkare, enligt ett nytt domslut.

Domslutet från förra veckan är ett svar på en överklagan från fem läkare och tre läkarföreningar, som alla har samvetsbetänkligheter mot läkarassisterat självmord. De vänder sig mot riktlinjer från läkarföreningen The College of Physicians and Surgeons of Ontario, som innebär att läkare, som inte vill medverka till läkarassisterat självmord på grund av sitt samvete eller sin tro, måste ge en gällande remiss till en kollega. Läs mer >> 

”Läkare kan välja annat specialistområde”

Domstolen bekräftar att riktlinjerna begränsar läkarnas religiösa frihet men menar att fördelarna för allmänheten uppväger priset för läkarna, som kan välja ett annat specialistområde, där moraliska dilemman av denna typ inte kommer att uppstå. Domstolen förkastar alternativ till samvetsfrihet och anser dem vara otillräckliga för att säkerställa patienters tillgång till vård, trots att andra provinser har hittat sätt att både respektera vårdpersonalens samvetsfrihet och patienters tillgång till läkarassisterat självmord.

Läkare överger palliativvård

Överklagan kom från den kristna läkarföreningen Christian Medical and Dental Society of Canada, den katolska läkarföreningen the Canadian Federation of Catholic Physicians’ Societies och Kanadas Läkare för livet, Canadian Physicians for Life. Larry Worthen, ordförande för den kristna läkarföreningen, befarar nu att läkare som är mot dödshjälp riskerar disciplinåtgärder. Enligt Larry Worthen har redan några palliativläkare lämnat palliativ vård sedan dödshjälp blev lagligt 2016. Läs mer >> 

Även Ryan Wilson, ordförande för Läkare för livet, är besviken över domslutet och menar att det finns en del läkare i Ontario, som nu inte längre kan utöva sitt yrke:
– De anser att det inte är vård att avsluta en patients liv, och de tror inte att de kan erbjuda hopp och återställning i ett rum samtidigt som de hjälper till att döda en patient i rummet bredvid, säger Ryan Wilson till nyhetstjänsten Ottawa Citizen.

Stora sjukhus mot dödshjälp

I Kanadas huvudstad Ottawa, som ligger i provinsen Ontario, drivs stadens största palliativvårdssjukhus – Bruyère – av en katolsk organisation, som inte tillåter dödshjälp, vilket även gäller för regionsjukhuset i Pembroke, en mindre stad i Ontario. Att få detaljerad information om tillgång till läkarassisterat självmord i Ontario är svårt, eftersom sjukhus, vårdhem och hospice inte behöver avslöja om de tillhandahåller det och är undantagna från informationstvång om dödshjälp. Läs mer >>

Källor: Ottawa Citizen (ottawacitizen.com), The Gospel Coalition (ca.thegospelcoalition.org) och The Global and Mail (www.theglobeandmail.com)