Internationellt lobbyarbete för legalisering av assisterat självmord

05 december 2018

Schweiziska dödshjälpsorganisationer arbetar politiskt och juridiskt även i andra länder för att sprida legalisering av assisterat självmord. Organisationerna motiverar sin verksamhet med att politiska och religiösa eliter i andra länder inte respekterar folkets vilja.

Flera schweiziska dödshjälpsorganisationer är politiskt och juridiskt aktiva utomlands för att driva på legalisering av assisterat självmord, vilket är tillåtet i Schweiz och erbjuds av flera organisationer. Som ett av de få länderna i världen med den lagstiftningen är det många utlänningar som kommer till Schweiz för att få hjälp att ta livet av sig. Läs mer >> 

En av de mest aktiva förespråkarna utanför Schweiz är föreningen Dignitas, vars syfte är att göra sig "överflödig", så att människor inte ska behöva resa till Schweiz för att ta livet av sig utan kan få hjälp att göra det i sitt eget land. Dignitas har stått bakom eller hjälpt till i olika mål i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och den tyska federala författningsdomstolen. Läs mer >> Föreningen deltar också i parlamentariska samråd i Tyskland, England, Australien och Kanada. De har kontakt med politiker och jurister, har ett internationellt nätverk och uppmuntrar till att skapa oberoende organisationer i andra länder. År 2015 lanserade Dignitas en kontroversiell affischkampanj på tunnelbanan i Berlin, som fördömde tyska politikers intention att förbjuda assisterat självmord.

Dignitas inte ensamma

Även Erika Preisig, ordförande för den likasinnade organisationen Eternal Spirit, förespråkar assisterat självmord i pratshower och på internationella konferenser. Organisationen skriver på sin hemsida: "Eternal Spirit är engagerade i att främja legalisering av assisterat självmord i alla länder". Organisationen EXIT A.D.M.D. Suisse Romande i fransktalande Schweiz konstaterar att de genom sitt medlemskap i Världsförbundet för rätten att dö-föreningar är engagerade "till viss del" i ansträngningarna att legalisera assisterat självmord över hela världen.

Enligt Dignitas ingriper man endast när föreningen är övertygad om att lokalbefolkningen vill legalisera assisterat självmord. Dignitas anser inte att organisationen har rollen som missionär, utan snarare som förespråkare från folket mot en politisk, religiös och medicinsk elit som vill begränsa eller förbjuda assisterat självmord. Erika Preisig delar uppfattningen att det i många länder är politiska och religiösa grupper som klamrar sig fast vid förbudet, medan befolkningen i själva verket vill ha assisterat självmord:

– Det är alltid politiker och framför allt religiösa grupper som arbetar mot oss, som inte respekterar befolkningens önskemål, säger Erika Preisig.

Internationella ansträngningar visar framgång

Dignitas är stolta över den "positiva utveckling i olika länder där de varit inblandade" och tar upp ett par exempel: Kanada avskaffade förbudet mot assisterat självmord genom domstolsbeslut 2015, (läs mer >>) i fjol förklarade en tysk förvaltningsdomstol assisterat självmord lagligt i undantagsfall, (läs mer >>) och samma år röstade parlamentet i Australiens delstat Victoria för att legalisera dödshjälp. Läs mer >> 

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och SwissInfo (www.swissinfo.ch)