Irland röstar mot ofödda barns lika rätt till liv

28 maj 2018

Irlands folkomröstning, som hölls i fredags, sade med två tredjedelar av de röstande ja till att legalisera abort genom att upphäva det åttonde tillägget i grundlagen, som i dag skyddar rätten till liv för ofödda barn.

Enligt rösträkningen var främst kvinnor starkt för att upphäva tillägget, med 70 procent för och 30 procent mot. Omkring 65 procent av männen röstade för. Den högsta andelen ja-röster lades i huvudstaden Dublin, där ungefär 77 procent röstade för. Även om förespråkare av det åttonde tillägget hoppades på att landsbygdsväljare skulle stödja deras kampanj för att behålla det, röstade även där en majoritet för att införa abort.

Det åttonde tillägget i grundlagen, som godkändes efter en folkomröstning 1983, ger ofödda samma rätt till liv som den gravida kvinnan och förbjuder därmed nästan alla aborter om inte kvinnans liv är i fara. Som ett tecken på hur mycket det förut så katolska Irland har förändrats, slutade folkomröstningen 1983 med nästan samma siffror, fast tvärtom: 67 procent för tillägget och 33 procent emot.

Ny abortlag

Regeringen kommer nu att utarbeta en lagstiftning, som förväntas tillåta abort till graviditetsvecka 12. En kvinna, som önskar göra abort, kommer att behöva vänta i tre dagar efter rådgivning. Vid allvarlig risk för kvinnans hälsa föreslås abort legaliseras fram till graviditetsvecka 24, den gräns man valt för livsduglighet. Vid allvarlig fosterskada, som antas förhindra livsduglighet, kommer abort att tillåtas under hela graviditeten.

Hälsominister Simon Harris förklarade tidigare i år att en samvetsklausul kommer att finnas, men det är ännu inte klart om läkare som vägrar att utföra abort, eller ge de piller som behövs för medicinsk abort, kommer att förväntas hänvisa kvinnor till en kollega.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)