Irlands fackförening för läkare förhandlar om ersättning för abort

27 november 2018

För att få abortverksamheten att fungera i Irland kommer husläkare att få 450 euro i ersättning för varje abort och inte vara tvungna att utföra aborter, enligt en överenskommelse mellan läkarnas fackförening och regeringen.

Irlands fackförening för läkare, Irish Medical Organisation (IMO), har accepterat ett avtal som innebär att husläkare får 450 euro (ca 4 600 kr) för tre konsultationer med den abortsökande kvinnan, 150 euro för ett första rådgivande samtal och ytterligare 300 euro för själva aborten och eftervård.

Den ansvariga myndigheten, The Health and Safety Executive, kommer att kontakta samtliga husläkare i landet, och det blir varje husläkares eget val om man vill erbjuda abort eller inte. Husläkare som har samvetsbetänkligheter kommer inte att vara tvungna att skriva under något avtal, meddelar fackföreningen. Läs mer >> 

Svåra beslut

Fackföreningen säger i ett uttalande att man är medveten om det svåra val varje husläkare nu står inför, och man vill därför ge utrymme åt enskilda medlemmars åsikter. Fackförbundet anser också att den ersättning som man kommit överens om "återspeglar ingreppets komplicerade karaktär och utmaningarna för läkare när de gäller vård av de kvinnor som väljer abort".

För hälsominister Simon Harris är överenskommelsen ett viktigt steg mot att kunna tillhandahålla aborter redan från januari. Även fackföreningen är nöjd med ersättningsnivån samtidigt som de betonar kravet att även sjukhus som tar hand om kvinnor för abort behöver få ersättning. Läs mer >> 

– Under dessa förhandlingar försökte vi skydda alla våra medlemmars rättigheter när det gäller att tillhandahålla aborter. Det var nödvändigt att slutföra förhandlingarna nu för att säkerställa att varje husläkare har möjlighet och tid att överväga kontraktsvillkor och arbetsbelastning före det föreslagna datumet 1 januari, säger IMO:s ordförande Pádraig McGarry till tidningen The Irish Times.

Källa: The Irish Times (www.irishtimes.com)