Irlands husläkare oeniga om aborter

13 november 2018

I Irland har en grupp läkare gått ut med att man tappat förtroendet för hälsovårdsminister Simon Harris, eftersom han "inte lyssnat" till deras betänkligheter om abort. Nu har 640 allmänläkare undertecknat en protest över regeringens plan att det i första hand kommer att vara husläkare som skall ansvara för abortverksamheten, när aborter blir lagligt efter årsskiftet.

Enligt Irlands nya abortlag, som föreslagits av hälsovårdsminister Simon Harris, ligger ansvaret för aborterna hos allmänläkare, även om de inte kommer att utföra dem.

– Oavsett vilken inställning man har till abort, skulle man verkligen förvänta sig att ministern skulle samråda med allmänläkarna på marken innan lagen stiftas. Allmänläkares kapacitet utnyttjas maximalt, vi har ett stort problem med att försöka rekrytera nya husläkare och nu säger regeringen att vi skall göra detta också, det är inte acceptabelt, säger läkaren Andrew O'Regan. Läs mer >> 

De 640 allmänläkarna beklagar att hälsovårdsminister Simon Harris aldrig tog sig tid att rådfråga dem som grupp utan endast kommunicerade genom media.

– I stället för att nå ut till de hundratals husläkare som finns antog minister Harris ända från början en fullständigt avvisande ton, säger läkaren Aisling Bastible från Dublin.

"Folkomröstningen handlade om valmöjligheter"

De 640 läkarna har en rad synpunkter om vidareutbildning, finansiering, hur man kvarhåller allmänläkare i yrket och om samvetsfrihet. De sju husläkare, som överlämnade protesten i Dublin i förra veckan, sade att de inte önskar medverka vid aborter. Enligt Andrew O'Regan är det endast i två länder i Europa där allmänläkare är ansvariga för aborter, och han förstår inte varför Irlands regering valt den modellen.

– Folkomröstningen handlade om valmöjligheter, hur är det med våra valmöjligheter? Det finns läkare som gärna vill göra abort, vi vill inte sätta hinder för dem, men tvinga inte oss att vara en del av det, säger han.

Oenighet inom läkarförening

Det har de senaste dagarna också framkommit att medlemmarna i föreningen för allmänläkare, The Irish College of General Practitioners, ställer sig väldigt olika till hur de kommer att agera när lagen blivit verklighet. Enligt en webbundersökning bland 3 500 medlemmar kommer endast 32 procent att erbjuda abort. Den största gruppen, 43 procent, kommer inte att erbjuda det eftersom de inte anser sig ha kapacitet eller resurser, eller eftersom de helt enkelt inte vill, men har inget emot att hänvisa till en kollega. En av fyra uppger att de varken kommer att utföra aborter själva eller vilja hänvisa till en kollega som kan göra det. Föreningen har intagit hållningen att ingen husläkare bör tvingas att medverka till aborter om de inte vill.

Samvetsfrihet för vård- och apotekspersonal

Irlands biskopar beklagar att lagen tvingar vårdgivare, som är pro-life, att hänvisa till kollegor som kan utföra abort och ser det som ett angrep mot samvetsfriheten. Att det handlar om medicinsk abort under de första tolv graviditetsveckorna förutsätter att apoteksanställda, oavsett om de arbetar på sjukhus eller privat, regelbundet kommer att förvara och sälja läkemedel vilkas specifika syfte är att avsluta människoliv. Det finns ännu inga bestämmelser om samvetsfrihet för apotekspersonal: "Vi ber regeringen och samhället att respektera rätten för all vård- och apotekspersonal att utöva samvetsfrihet, inte bara genom att vägra att aktivt delta i aborter, utan även genom att inte behöva hänvisa patienter till andra för abort. Vård- och apotekspersonal bör inte utsättas för juridiska, yrkesmässiga eller ekonomiska påföljder eller någon form av diskriminering på grund av sitt engagemang att respektera livet", uppmanar biskoparna. Läs mer >> 

Källor: CRUX (cruxnow.com), The Irish College of General Practitioners (www.icgp.ie) och The Irish News (www.irishnews.com)