Irlands nya abortlag antagen i underhuset

11 december 2018

Det irländska parlamentets underhus, Dáil, röstade förra veckan med 90 mot 15 för den nya abortlagstiftningen. Nästa steg är omröstning i överhuset innan hälsoministern får lagstiftningen på plats lagom till det nya året.

Folkomröstningen i Irland i maj banade väg för den nya abortlagen genom att man röstade för att ta bort det tidigare grundlagstillägget som gav skydd för alla ofödda barn. Sedan dess har den nya lagen försenats på grund av ett antal överklaganden mot att grundlagsskyddet togs bort.

Debatten inför omröstningen i underhuset blev lång och hetsig och handlade främst om samvetsfrihet, eftersom vårdpersonal som inte vill medverka till aborter kommer att vara tvungna att vidarebefordra kvinnan till en kollega:

– De som har samvetsbetänkligheter behöver inte vara delaktiga i aborten, men vi kan inte ha en situation där kvinnan nekas laglig hälsovård eller där en kvinna som söker hjälp, ofta i en krissituation, och kanske har blivit våldtagen, möts av en stängd dörr. Visst måste vi respektera samvetsfrihet, men det får inte bli till hinder, det är inte samma sak, sade hälsominister Simon Harris inför parlamentet.

Lagen ses över om tre år

Underhuset avvisade ändringsförslag som gällde samvetsfrihet och hur foster skall omhändertas. Däremot enades man om att granska lagstiftningen redan efter tre år och inte efter fem år som man ursprungligen hade planerat.

Nästa steg för den kommande lagen är debatt och omröstning i överhuset, Seanad, kort innan parlamentet tar ledigt över jul. Hälsominister Simon Harris vill att lagen börjar gälla den 1 januari. Han har även lovat att lägga fram ett lagförslag under det kommande året för så kallade säkra zoner, dvs. att inga personer som motsätter sig abort får vistas inom ett visst avstånd runt kliniker där kvinnor gör abort.

Källor: The Journal (www.thejournal.ie), The Irish Times (www.irishtimes.com) och BBC (www.irishtimes.com)