Irlands regering anger 21 politiska principer för ny abortlag

15 mars 2018

Irlands hälsominister publicerade i veckan en lång rad principer som är tänkta att vara bakgrund till en ny abortlag, som kan bli resultatet av en folkomröstning i maj. Resultatet av folkomröstningen kommer att avgöra  om man skall upphäva ett konstitutionstillägg och istället införa en ny "lag som reglerar avbrytande av graviditet".

Irlands grundlag förbjuder abort utom där mammans liv är i fara. Om en majoritet av befolkningen röstar för att upphäva konstitutionstillägget i maj, kommer regeringen att presentera ett lagförslag som skulle innebära fri aborträtt till och med den tolfte graviditetsveckan.

Hälsominister Simon Harris kommer inom kort att publicera ett policydokument som beskriver hur regeringen tänker lagstifta. I dokumentet identifieras 21 politiska principer för en ny lagstiftning, enligt tidningen The Irish Times:

- Abort skall möjliggöras vid risk för hälsan, vilket omfattar risk för livet, för den gravida kvinnan.

- Ingen skillnad kommer att göras mellan fysisk och psykisk hälsa.

- Två läkare kommer att behöva bedöma om abort är lämpligt på grund av hälsorisk.

- En läkare kan bedöma om abort skall göras när det föreligger en akut hälsorisk.

- Vid avvikelser på fostret, som sannolikt kommer att leda till döden före eller kort efter förlossningen, får abort göras.

- Två läkare kommer att behöva bedöma abortens lämplighet i fall av fosterskador som leder till döden.

- Abort får göras upp till 12 veckor "utan specifik indikation".

- Det kommer att krävas en tidsperiod mellan den första läkarbedömningen och aborten.

- Graviditetsgränserna gäller inte vid skador på fostret eller på grund av risk för hälsa.

- En läkare definieras som den som innehar läkarlegitimation.

- Aborten bör godkännas av en legitimerad läkare.

- Aborten bör anmälas till hälsoministern av lämplig läkare.

- En formell granskningsprocess kan förekomma  (för att granska läkarens beslut) under vissa omständigheter.

- Samvetsfrihet kommer att tillåtas.

- Inget i lagstiftningen kommer att lägga sig i kvinnans rätt att resa eller söka information.

- Brottet att förstöra en ofödd människa utanför lagen kommer att finnas kvar.

- En kvinna som gör eller ansöker om att göra abort blir inte skyldig till brott.

- En årlig rapport kommer att skrivas.

- Hälsoministern kommer få detaljerad information om alla överklaganden eller granskningar som utförts.

- Samtycke måste ges för abort.

- Den nuvarande lagen om skydd av mänskligt liv under graviditeten kommer att upphöra att gälla.

I lördags anordnades den hittills största manifestationen för att bibehålla den nuvarande lagen när uppskattningsvis 90 000 människor demonstrerade i Dublin mot de föreslagna lättnaderna i abortlagstiftningen. Organisatörerna bakom manifestationen var ”överrumplade” över det stora deltagarantalet, och marschen blev en av de största pro-lifemanifestationerna någonsin i Irland.

Källor: The Irish Times (www.irishtimes.com), The Christian Institute (www.christian.org.uk) och The Life Institute (www.thelifeinstitute.net)