Japan vill tillåta genmodifiering av mänskliga embryon

11 oktober 2018

Ett förslag till nya riktlinjer i Japan vill tillåta genmodifiering av mänskliga embryon. Förslaget har skrivits av en expertpanel med representanter från både hälso- och vetenskapsdepartementen.

Även om Japan reglerar användning av mänskliga embryon för forskning har det hittills inte funnits specifika riktlinjer för metoder som CRISPR-Cas9 som kan resultera i exakta ändringar i embryons arvsmassa. Tetsuya Ishii, bioetiker vid Hokkaido-universitetet i Sapporo, säger att innan utkastet till de nya riktlinjerna skrevs, var Japans syn på genmodifiering av mänskliga embryon neutral. Han menar att förslaget nu kommer att uppmuntra denna typ av forskning.

De föreslagna riktlinjerna begränsar manipulering av mänskliga embryon som ska användas för reproduktion, även om begränsningen inte kommer att vara juridiskt bindande. Manipulering av dna i embryon görs bl.a. för att få information om tidig mänsklig utveckling, och forskare hoppas att på lång sikt kunna åtgärda genetiska mutationer som orsakar sjukdomar.

Modifiering av mänskliga embryon kontroversiell

Modifiering av gener i mänskliga embryon, även för forskning, är kontroversiellt. Etiker och många forskare oroar sig för att metoden kan användas för att ändra dna i embryon av icke-medicinska skäl, och många länder förbjuder det helt, så att metoden endast kan användas med icke-reproduktiva vuxna celler.

Forskare runt om i världen har publicerat minst åtta studier om genmodifiering i mänskliga embryon. Några studier gjordes i Kina (läs mer >>) och USA, där man inte bryter mot några lagar om försöken görs med privat finansiering. Andra studier har gjorts i Storbritannien, där tillstånd beviljas av ett nationellt tillsynsorgan. Efter godkännande från svenska myndigheter görs även försök på Karolinska institutet med att modifiera mänskliga embryon. Läs mer >> 

Japans utkast till riktlinjer kommer att vara på remiss från nästa månad och förväntas att träda i kraft under första halvåret nästa år.

Källa: Nature (www.nature.com)