Kanada fortsätter att diskutera dödshjälp för minderåriga

26 september 2018

När Kanadas högsta domstol i juni 2016 godkände dödshjälp gällde det endast för beslutskapabla vuxna. Nu drivs dock frågan om dödshjälp för "mogna minderåriga" av tre experter, som vill se på dödshjälp som en form av palliativ vård.

Respekt har tidigare rapporterat om hur dödshjälp i Kanada på bara två år har utvidgats till grupper som interner på fängelser (läs mer >>) medan samvetsfrihet för vårdpersonal blir alltmer trängd (läs mer >>) samt att dödshjälp föreslås kunna bidra till ökad organdonation. Läs mer >> Nu har turen kommit till huruvida även minderåriga skall kunna få dödshjälp.

Läkarassisterat självmord – vanlig vård?

I facktidskriften The Journal of Medical Ethics (doi.org/10.1136/medethics-2018-104896) argumenterar ett antal kanadensiska barnläkare och bioetiker för att ge "mogna minderåriga" möjlighet att begära dödshjälp. De beskriver läkarassisterat självmord som en form av palliativ vård:

"Det är fel att tvinga en person att leva under omständigheter med outhärdligt och obotligt lidande och [...]kompetenta patienters önskemål bör respekteras inom juridiska gränser, särskilt i så personliga saker som hur man väljer att dö. Med andra ord har personer rätt till liv, inte en plikt att leva", skriver de tre artikelförfattarna.

Om läkarassisterat självmord anses vara vanlig vård, blir konsekvensen att det inte finns något behov av "särskilda förfaranden för att hantera kommunikation, sekretess och bedömning av mognaden". En följd av detta är att läkare borde vara proaktiva när det gäller att föreslå dödshjälp till barn, eftersom de är skyldiga att informera patienter om deras vårdalternativ, konstaterar nyhetstjänsten BioEdge.

Föräldrarnas roll

I Kanadas provins Ontario anses "ungdomar kunna ta egna medicinska beslut, även när det kan leda till att de dör", vilket inte är allmänt accepterat i Kanada. När det gäller dödshjälp mot föräldrarnas vilja anser artikelförfattarna, att om en ung människa har möjlighet att fatta egna medicinska beslut, finns ingen anledning att föräldrarna bör informeras. "Om vi betraktar dödshjälp som praktiskt och etiskt likvärdigt med andra medicinska beslut, som leder till livets slut, bör sekretess avseende dödshjälp hanteras på samma sätt", argumenterar artikelförfattarna.

För att sjukhus skall kunna hantera den kontroversiella situationen med dödshjälp till minderåriga uppmanar artikelförfattarna till att minska den sociala stigmatiseringen på samma sätt som man gjorde med hiv-vården: "Om vi tar hiv-modellen som vår strategi för att nå ut med information om dödshjälp för unga, skulle vårt nästa steg vara att ge dödshjälp utan att göra något väsen av det, eftersom dödshjälp då faktiskt bidrar till att minska den sociala bördan både för patienter som begär det och kliniker som tillhandahåller det", skriver artikelförfattarna.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)