Kanada fortsätter att neka pro-life-organisationer statligt bidrag

20 december 2018

Ett krav från i fjol, på att arbetsgivare i Kanada som söker statligt bidrag för sommarjobbande ungdomar måste vara för abort, har nu luckrats upp till dels. Fortfarande återstår dock några av de regler som skulle kunna stoppa bidrag till pro-life-organisationer.

Kanadas regering införde i slutet av förra året nya riktlinjer för statligt bidrag till sommarjobb; bl.a. krävs att arbetsgivaren måste förespråka abort. Kanadas premiärminister Justin Trudeau poängterade i samband med att reglerna infördes att "pro-life-grupper som uttryckligen motsätter sig abort ligger inte i linje med vår regering". Läs mer >>

Många som nekades bidrag i år behövde förlita sig på insamlade medel, ställa om sina program eller kunde inte erbjuda sommarjobb till ungdomar. De nya reglerna överklagades av flera organisationer med hänvisning till religions- och yttrandefrihet samt att ingen arbetsgivare kan tvingas att förespråka abort.

Inför 2019 har kraven ändrats till att bidraget "inte får användas för att undergräva eller begränsa utövning av lagliga rättigheter i Kanada". Projekt och aktiviteter som "aktivt arbetar för att undergräva eller begränsa kvinnors tillgång till sexuella och reproduktiva hälsovård" kommer inte att kunna få bidrag, förtydligar nyhetstjänsten Canadian Catholic News.

Rekordmånga ansökningar avvisades

– Nu finns det i alla fall välgörenhetsorganisationer som kan söka bidrag. Det är viktigt eftersom det fanns organisationer och församlingar inom stiftet Toronto där vi rekommenderade att ansöka om bidrag med ett tillägg. Dessa ansökningar avslogs allihop. Vi kan inte vara överens om alla frågor. Det är vad ett demokratiskt samhälle skall handla om. Det betyder inte att vi bör marginaliseras eller åsidosättas på grund av våra åsikter, säger Neil MacCarthy, presschef för ärkestiftet Toronto.

Organisationen Catholic Civil Rights League påpekar att de nya bidragskraven fortfarande är bristfälliga eftersom de förtrycker "synpunkter som inte delas av regeringen" genom att neka finansiering till grupper som är av annan åsikt. Organisationer kan fortfarande nekas bidrag om det tar ställning i livsfrågor. Catholic Civil Rights League gör även klart att fredliga protester är en laglig skyddad rätt och att regeringen har fel när den hävdar att det finns "rätt till säker och laglig abort" förankrat i grundlagen eller i rättspraxis.

– Regeringen har nog insett att reglerna kränker grundläggande rättigheter. De har orsakat verklig skada för cirka 1 500 organisationer och många fler ungdomar. Det kan dock fortfarande uppstå problem med de nya kraven. Regeringen gör sin egen utvärdering av ansökningarna och följer otydliga formuleringar med möjlighet för den sittande regeringen att tolka fritt bakom stängda dörrar, påpekar Ray Pennings från tankesmedjan Cardus.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)