Katolska mödravårdscentraler på Irland tvingas informera om abort

02 oktober 2018

Precis efter att Irland formellt legaliserat abort föra veckan, meddelade hälsominister Simon Harris att även mödravårdscentraler som ägs eller drivs av katolska kyrkan kommer att bli tvungna att ge information om abort när lagen träder i kraft i januari.

Hälsominister Simon Harris förväntar sig att alla mödravårdscentraler, som finansieras med hjälp av skattemedel, ger information om abort, oavsett vårdpersonalens egen övertygelse.

– Jag menar att mödravårdscentraler, oavsett vem som äger eller vem som driver dem, om de finansieras av skattebetalare, borde göra all information tillgänglig för kvinnor. Jag tycker inte att det är ett radikalt koncept. Vi bör informera kvinnor om deras alternativ och låta dem fatta sina egna beslut. De medel som kommer från mitt departement eller andra offentliga medel bör absolut vara för det ändamålet. Det gäller att låta kvinnor få kunskap om alla de rättsliga alternativ som de kan överväga när de befinner sig i en kris, sade Simon Harris strax efter omröstningen.

Kostnader för abort

Simon Harris sade vidare att lagstiftningen kommer att vara på plats för att införa abort i januari nästa år. Han appellerade till lagens motståndare att inte blockera den genom parlamentets underhus och framförde att 1 500 kvinnor har befunnit sig i krissituationer sedan folkomröstningen i maj, varför man "måste vara ambitiös i detta avseende". Läs mer >>

Hälsoministern har även förhandlat med finansminister Paschal Donohoe för att diskutera finansieringen av abort i den kommande budgeten:

– Självklart medför detta kostnader. Dessa kostnader kommer att fastställas både genom uppskattning och genom diskussioner om avtalsförpliktelserna. För det krävs resurser så att vi kan erbjuda denna tjänst i vårt land på ett säkert, kvinnocentrerat sätt, säger Simon Harris.

Enskilda vårdanställda får undvika abort

Irlands regeringschef Leo Varadkar förklarade tidigare i år inför parlamentets underhus att enskilda läkare och sjukvårdspersonal kommer att kunna åberopa samvetsfrihet när det gäller abort, men att det inte kommer att gälla offentligt finansierade sjukhus, oavsett vem deras ägare är eller vem som driver sjukhuset:

– Lagen tillåter enskilda att välja bort abort på grund av deras samvete eller deras religiösa övertygelse, men tillåter inte institutioner att göra det, säger Leo Varadkar. Läs mer >> 

Enligt tidningen Catholic Herald finns det runt 20 sjukhus i Irland som har katolska kyrkan som huvudman.

Källor: Catholic Herald (www.catholicherald.co.uk), LifeNews (www.lifenews.com) och Extra.ie (www.extra.ie)