Kinesisk forskare bakom genredigering kritiseras för bristande respekt för etik

30 november 2018

Internationella medier har uppmärksammat den kinesiska forskare, som hävdar att han har genmodifierat två tvillingembryon i syfte att få dem immuna mot hiv. Hans bristande respekt för etik och vetenskaplig standard har mötts av massiv kritik från andra forskare.

Den kinesiske forskaren He Jiankui, som i ett YouTube-klipp hävdar att han ligger bakom världens första genmodifierade barn, uppger nu att försöken avbryts, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Världen över har hans forskning fördömts som ansvarslös och farlig.

– Jag ber om ursäkt för att resultatet läckt ut så plötsligt. Det kliniska försöket har avbrutits till följd av den nuvarande situationen, säger He Jiankui till AFP.

Livslång resistens mot hiv

He Jiankui hävdar att han har använt tekniken CRISPR-Cas9 för att genmodifiera mänskliga embryon för att uppnå livslång resistens mot hiv som en del av ett forskningsprojekt, vilket skall ha pågått sedan 2017. Totalt skall åtta par ha ingått i studien, och alla åtta män har hiv. Fem av kvinnorna skall ha fått embryon implanterade, och tidigare denna månad skall ett par tvillingflickor ha fötts. Än så länge har dock inga bevis på att forskningen faktiskt existerar presenterats.

Att förändra arvsmassan med hjälp av CRISPR-Cas9 är en stor risk, eftersom man inte vet hur de ärftliga anlagen påverkas.

– Deltagarna informerades om risken med potentiella oönskade biverkningar och de bestämde sig för att fortsätta, säger He Jiankui.

Fördömandet av försöken har varit nästan enhälligt från forskarvärlden. Universitetet i Shenzhen dit He Jiankui är knuten förklarade sig ovetandes om forskningen och beskrev den som en "allvarlig kränkning av akademisk etik och normer". Den brittiske embryologen Robin Lovell-Badge ser försöket som ett steg tillbaka för naturvetenskapen:

– Detta är ett exempel på ett tillvägagångssätt som inte var tillräckligt betänksamt, omsorgsfullt och proportionerligt. Dessa två verkar vara de första genredigerade barnen. Så det är historiskt betydelsefullt, säger Robin Lovell-Badge vid en konferens om biomedicin i Hongkong denna vecka, där även He Jiankui deltog.

"Misslyckad självreglering"

Han får medhåll av nobelpristagaren David Baltimore som menar att ”självregleringen inom det naturvetenskapliga samfundet har misslyckats på grund av brist på insyn".

– Innan vi börjar redigera mänskliga embryon för att försöka kontrollera en sjukdom, behöver vi först förstå de säkerhetsproblem som det inbegriper. Det är även viktig att åtgärda den mest lämpliga sjukdomen. Att som i detta fall förebyggande redigera för att kontrollera framtida hiv är inte motiverat. I slutändan verkar motivationen här vara personlig ära för de inblandade forskarna, och det kan resultera i ett fruktansvärt pris att betala för denna hybris, säger forskaren Greg Neely från Australien.

David King från den brittiska lobbygruppen Human Genetics Alert påpekar att experimenten endast har möjliggjorts genom forskarnas ovilja att sätta gränser:

– Även om vissa forskare har fördömt He Jiankuis kriminella eugeniska experiment, är sanningen att de själva skyddar honom. Även om det inte finns något medicinskt behov att genmodifiera människor, är vetenskapsorganisationer alltid emot globala förbud.

Källor: AFP (www.afp.com) och MercatorNet (www.mercatornet.com)