Kinesiska forskare kartlägger genomet hos två ofödda barn

07 mars 2018

En grupp forskare från Beijing Genomics Institute i Kina har kartlagt genomet hos två levande foster, i ett försök att upptäcka deras genetiska risk för ett visst antal sjukdomar.

Inför försöket samlades blodprov från gravida kvinnor, eftersom deras blod innehåller celler från deras ofödda barn. Efter att fostercellerna isolerats utfördes sekvenseringen. Ett foster "visade genetiska variationer som har att göra med tarmcancer, tarmsjukdomar och leversjukdomar" medan det andra fostret "hade en genvariant som hänger ihop med avvikelser i kroppens saltbalans".

Forskarna presenterar sin metod som en "förbättrad version" av screening av föräldrarnas genom som " visar den fullständiga genetiska kartläggningen av det växande fostret", men den metoden har visat sig vara både "komplicerad och dyr". Forskarna betonar också det faktum att deras "nya" metod kan användas "från graviditetens första tre månader".

Liten hälsorisk med abort som konsekvens

Informationen som har kommit fram från försöken är dock av begränsad betydelse: "Effekten av en genvariants betydelse för risken att utveckla en sjukdom under någons liv varierar beroende på flera faktorer, som miljö och livsstil. Upptäckten av vissa genetiska varianter hos ett foster, som ännu inte har blivit exponerat för världen utanför livmodern, skulle i slutändan kunna visa sig handla om endast en liten hälsorisk", skriver forskarna. Vad de inte skriver om är risken för att föräldrarna väljer abort pga. det man upptäcker.

Forskningen presenterades i facktidskriften Prenatal Diagnosis.

Källa: Génèthique (www.genethique.org)