Könsselektiva aborter även i Australien

14 augusti 2018

I Australien har forskare visat att kulturell förkärlek för söner förekommer bland vissa etniska grupper, vilket har lett till att fler pojkar än flickor fötts i delstaten Victoria de senaste åren.

Trots att det naturliga förhållandet i hela världen är 105 pojkar födda för varje 100 flickor, visar en studie, som publicerats i facktidskriften International Journal of Epidemiology (doi.org/10.1093/ije/dyy148) att siffran för pojkar var 108 respektive 109 för mammor födda i Indien och Kina 1999-2015 i delstaten Victoria.

– Vår forskning avslöjar en högre än förväntad andel pojkar födda av mammor från Indien, Kina och Sydostasien. När vi jämförde registrerade födda hos alla första generationens invandrare med dem födda av australiensiska mammor, fann vi att antalet pojkar bland indiska och kinesiska mammor var högst under den senaste femårsperioden med 122 och 125 pojkar för 100 flickor, om mamman redan hade två eller fler barn, säger forskningsledaren Kristina Edvardsson från La Trobe-universitetet i Victoria.

Könsselektion fortsätter trots förbud

Enligt Kristina Edvardsson fortsätter könsselektion i Victoria trots lagstiftning som förbjuder människor att välja sitt barns kön om det inte är av medicinska skäl. Läs mer >>

– Vi tror att vissa kvinnor gör abort efter att ha fått reda på att de väntar en flicka och i andra fall reser de utomlands för att få tillgång till icke-medicinsk könsselektion med hjälp av provrörsbefruktning. Vi vet även att australiensiska kvinnor och män ibland väljer att resa utomlands för könsselektion, men det vi kan se från fördelningen i denna grupp är att det inte väger mot något kön. Vi har inga bevis för att läkare tillåter detta i Victoria, säger Kristina Edvardsson.

Att fler pojkar än flickor får födas har konsekvenser för både enskilda och för samhället i stort, enligt Kristina Edvardsson.

– Ett överskott av män på äktenskapsmarknaden är en av de mest debatterade samhälleliga konsekvenserna. Men de sociala, kulturella och ekonomiska konsekvenserna för det australiensiska samhället bör undersökas. Beslutsfattare bör identifiera tecken på könsdiskriminering vid graviditet och förlossning och stärka insatser för att främja jämställdhet, kräver Kristina Edvardsson.

Blodprov befaras spä på könsselektion

Enligt Kristina Edvardsson är könsselektion inte unikt för Australien och hon utökar nu forskningen för att se mönster över andra stater och territorier i Australien. Liknande studier har hittat könsselektion bland vissa invandrare i höginkomstländer som USA, Kanada och Storbritannien. Läs mer >>

– Nyligen blev ett nytt sorts blodprov tillgängligt som kan ta reda på barnets kön så tidigt som i tionde graviditetsveckan. Det finns en oro att testet kommer att öka antalet aborter pga. könsselektion ytterligare. Jag tycker att det är viktigt att detta övervakas, eftersom våra uppgifter visar att könsselektion fortsätter i vissa invandrargrupper i Victoria, oavsett lagstiftning, säger Kristina Edvardsson.

Källor: La Trobe University (www.latrobe.edu.au) och The Sydney Morning Herald (www.smh.com.au)