Kristna läkare ifrågasätter Världsläkarorganisationens planer att ändra inställning till samvetsfrihet

18 september 2018

Den internationella föreningen för kristna läkare och tandläkare (ICMDA) uppmanar Världsläkarorganisationen WMA att ta hänsyn till läkares rätt till samvetsfrihet vid abort och dödshjälp, eftersom nuvarande policy skall diskuteras senare i höst.

ICMDA, som förenar nationella sammanslutningar av kristna läkare och tandläkare i över 80 länder, har valt att agera eftersom läkare i Kanada och Nederländerna öppet ifrågasatt Världsläkarorganisationens långvariga engagemang för läkares rätt till samvetsfrihet. Läs mer >>

Världsläkarorganisationen är en internationell organisation för läkare, som grundades 1947 för att säkerställa läkares oberoende och högsta möjliga standard för etiskt uppförande och vård. Detta var särskilt viktigt för läkare efter andra världskriget, enligt Världsläkarorganisationen.

Sedan 1947 har organisationen publicerat ett antal nyckelpolicys som har haft inverkan på medicinsk etik, som Genèvedeklarationen (1947) – efterföljaren till den hippokratiska eden, Internationella manualen för medicinsk etik (1949), Helsingforsdeklarationen om forskning på människor (1964), Tokyodeklarationen om att läkare inte bör delta i tortyr eller förnedrande behandling (1975) samt Maltadeklarationen om vård för hungerstrejkande (1991).

Planer på förändring av inställning till samvetsfrihet

Vid organisationens kommande konferens om medicinsk etik och generalförsamling i oktober i Reykjavik planeras diskussioner om förslag att drastiskt förändra Världsläkarorganisationens inställning till samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Organisationens nuvarande syn på abort är tydlig frihet för läkare att inte delta i aborter. Det nya förslaget begränsar denna rätt till själva aborten men inte till hjälp, remiss, övervakning eller liknande insatser.  De nya riktlinjerna gör det också tydligt att läkare är skyldiga att ingripa vid risk för allvarliga skador eller risk för kvinnans hälsa, vilket kan innebära att läkare kan tvingas utföra abort som görs officiellt på grund av kvinnans psykiska tillstånd.

Vid ICMDA:s generalförsamling i augusti skrevs ett gemensamt brev till Världsläkarorganisationen, där man ber om omprövning av de planerade förändringarna och i synnerhet om ett förtydligande om att samvetsfrihet bör gälla rätten att inte hänvisa eller ge råd, samt att läkares skyldighet att utföra abort endast gäller för att skydda kvinnans fysiska hälsa. Även om organisationen har som policy att inte stödja dödshjälp och läkarassisterat självmord ber ICMDA också om ett förtydligande om att läkare i de länder som tillåter dödshjälp bör ha rätt till samvetsfrihet vid deltagande och remittering.

Källor: Christian Medical Fellowship (www.cmfblog.org.uk) och Världsläkarorganisationen (www.wma.net)